Gairah Beribadah di Malam Hari


By: Khoirul Taqwim

Beragama tak jarang membawa suasana yang memperlihatkan sesuatu yang sulit dijelaskan secara logika, apalagi saat beribadah di malam hari membuat suasana nampak mengharukan yang terlihat tenang, namun nampak kesenyapan malam yang penuh dengan do'a-do'a gaib.

Beribadah di malam hari membuat suasana yang menggairahkan dan tak jemu-jemu dalam menjalankan ritual beragama. Dari suasana malam hari menampakkan suasana keindaan yang menyejukkan saat beribadah dl malam hari, tentunya dengan amalan-amlan Sholat lail maupun dzikir yang tak henti-hentinya, baik mulut maupun hati selalu melafadkan ayat-ayat suci dalam bimgkai ajaran agama Islam.

Sholat lail dan dzikir malam menjadikan gairah malam dalam beribadah, untuk mendekatkan diri kepada sang maha pencipta segala. Beribadah di malam hari merupakan suatu jalan Surga dalam mendekatkan diri kepada sang maha pencipta segala, tentunya untuk mencapai kehidupan yang di berkahi Allah SWT.

Gairah malam membuat semangat dalam beribadah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan yang sesuai dengan tuntunan, baik sabda maupun firman dari sang maha pencipta segala yang ada di langit dan yang ada di bumi.

Dengan malam beribadah membuat suasana kalbu nampak merasa tenang dan tenteram dalam menjalankan kehidupan selanjutnya, tentunya semua berkat sang maha pencipta alam semesta.

Beribadah di malam hari merupakan sebuah proses mendekatkan diri kepada sang maha pencipta segala. Maka beribadah di malam hari sebagai proses jalan menuju kebaikan dalam bentuk mendekatkan diri kepada sang maha pencipta langit dan bumi.

Semoga uraian singkat tentang gairah beribadah di malam hari dapat menjadikan kita selalu ingat kepada Allah SWT. Amin............

0 komentar:

Posting Komentar