Geguritan Padang Wedi


Dening: Khoirul Taqwim

Gemuruh badai teng padang wedi
Pertanda alam miwiti nunjukaken jatos salira
sareng mega mboten menentu arah
ngapunten kepundi lathen alam
Kian dinten miwiti mboten bersahabat

Alam padang wedi
dados saksi bisu margi manusia
lebet mengeja langkah kesugengan
Tuk ngupadi kekasinggihanan lebet salira
Tuk menggapai sejatos lebet jiwa

Gemuruh badai padang wedi
ngengetaken badhe sugeng tentang werni
Asa ingkang mboten wangsul kaliyan gampil
sedaya kraos lebet sumpena sak panjenengan belaka

Alam padang wedi teng bantala lapang
Penuh kaliyan tantangan lebet sugeng
Tuk ngupadi jatos salira lebet mencerna jarwi raos
Tuk menggapai alam kesejatosan

Alam padang wedi
kesaen ingkang teng singepi denawa misteri
sayangipun mboten terpecahkan lebet yektos kresaa ngawula

Cekap Setunggal Kartika


Dening: Khoirul Taqwim

Nduwe ibu-ewu kartika teng angkasa
Bahkan yutan kartika terbang inggil
ngantos wilanganan kartika mboten ketang kathahipun
sayangipun dalem cekap setunggal kartika
panjenengan ingkang kudamba
langkung sumpena kresaa langkung teng saben-saben detak ambakan adalem

Setunggal kartika salajeng lebet jiwaku
setunggal kartika salajeng lebet hayalanku
setunggal kartika salajeng lebet anganku
setunggal kartika keserat lebet detak jantungku
Beredar disepanjang asa margi
ngantos ambakan menika megeng kaliyan raga

Cekap setunggal kartika
wonten lebet taman kebahagiaanku
amargi kartika setunggal menika
sanes amargi saenipun
sanes ugi amargi pesona pijaranipun
sayangipun amargi kartika menika
sampun takdirku lebet naungan mahliga jiwa

Secercah Enjing Dinten


Dening: Khoirul Taqwim

Enjing asrep menggigil
ayam berkokok kaliyan bersahutan
Pertanda enjing miwiti aktivitas sugeng
Penuh kaliyan uraian embun enjing disepanjang margi kesugengan

Kaliyan pesona alam enjing
Nampak istimewa kesaen
Penuh kaliyan harapan ugi panyumpenan
inggil kerawuhan enjing dinten menika

Secercah enjing dinten
ngasta salira segar kondur
lebet menatap dinten ingkang miwiti menggeliat
kagem mengeja margi ingkang penuh kaliyan misteri kesugengan

Secercah enjing dinten
Harapan miwiti tuwah berkembang
sareng werni asa teng saben detak jiwa
lebet menggapai cahaya semangat raos

Geguritan Cahaya Enjing


Dening: Khoirul Taqwim

Surya ngantos detik menika
taksih terbit saking wetan
Pertanda Alam taksih segar bugar
sareng nawalan Ilahi

Cahaya enjing
mimbeti kesaen kawontenan Alam
mekaten sae rupawan
mimbeti semangat enjing dhateng
teng qalbu ingkang paling lebet

Cahaya enjing
Nuansa Alam penuh sayuta raos
Hinggap teng qalbu kebahagiaan
amargi cahaya enjing
kageman saking kemesraan Alam
antawis surya kaliyan rembulan
Silih nggantos lebet rotasi rahina kresaa dalu

Cahaya enjing
Sahabat Alam penuh nuansa kekerabatan
antawis makhluk sugeng kaliyan Alam semesta
lebet naungan kesempurnaan keajaiban

Cahaya enjing
Aura qalbu penuh kaliyan kenikmatan
mboten ketang keistimewaan ingkang tersimpan
teng raut pasuryan cahaya enjing

Kula Nresna Kaliyan Sederhana


Dening: Khoirul Taqwim

Kajengipun yutan tembung tersirat saking para Pujangga
kajengipun kemegahan istana datheng saking para Pangeran enem
kajengipun banda berlimpah muncul saking Saudagar sugih
nanging kula mboten ta mundur sejengkalpun
Tuk mengetuk konten manah sampeyan
Walau kula namung sederhana lebet nresna

Kajengipun para Pujangga nyerat tresna kaliyan kesaen tembung
kajengipun para Pangeran enem mengungkapkan tresna kaliyan gubahan istana
kajengipun para Saudagar sugih mewujudkan tresna kaliyan gemilang banda
nanging kula mengungkapkan tresna kaliyan kesederhanaan

Kula nresna kaliyan sederhana
sanes kaliyan amunisi basa piyambake sedaya-reka

Kula nresna kaliyan sederhana
sanes kaliyan tangan-tangan kekuwaosan

Kula nresna kaliyan sederhana
sanes kaliyan kempalan banda jene mripat

Kula nresna kaliyan sederhana
Wujud inggil tresna kula ing Ilahi
Wujud inggil tresna kula tuk meraih keikhlasan lebet qalbu

Wahai adinda
saben detak ambekan kula
nami sampeyan kejejer saking alam sanubariku
sareng tresna sederhana

Dalu Tanpa Kartika


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu gelap senyap
Tiada cahaya kartika
Tiada sinar benderang
amargi dalu dinten menika
tawang tertutup mega tebal

Dalu tanpa kartika
kraos sepen raos penggalih
Tiada panempuh cahaya
mlebet lebet kesugengan alam
Tuk mengetuk detak sanubari

Dalu tanpa kartika
dalu kartika nembe tertutup mendung
dalu kartika mlajeng menuju kegelapan
ngantos tiba dalu tanpa cahaya
Tiada panempuh saking sunyi kegelapan

Kersanipun kemawon dalu menika tanpa kartika
bokmenawi esok utawi njing emben
kartikakaken bersinar kondur
nempuhi penjuru alam jagad raya

Tentang Jarwi


Dening: Khoirul Taqwim

Sugeng punika lembat
kagem piyambakipun sedaya ingkang ngertos jarwi asih gandrung
sugeng punika tintrim
kagem piyambakipun sedaya ingkang ngertos jarwi kegandrungan

Sugeng punika keras
kagem piyambakipun sedaya ingkang mboten ngertos jarwi kejujuran
sugeng punika mencekam
kagem piyambakipun sedaya ingkang mboten ngertos jarwi solidaritas

Sugeng penuh jarwi
menawi nepang kebajikan ugi kawonan
sugeng tiada jarwi
menawi mboten nepang jarwi sesami

Mila saking punika
sumangga gegulang tentang beragam jarwi
supados pirsa tentang jarwi punika piyambak

Geguritan Nelayan Samudra


Dening: Khoirul Taqwim

Kala senja miwiti tiba
Gegap gempita Nelayan teng seberang samudra
Sambut rezeki alam penuh kewantunan
Menyeberangi samudra hindia
mboten perduli badai kresaa petir
kaliyan gagah wantun para Nelayan
kaliyan mbaita teng madya-madya keganasan ombak samudra

Jawah teng kegelapan dalu
sanesa mukawis pamambeng
Ombak inggil menjulang
sampun dados sahabat keseharian para Nelayan

Nelayan samudra
Menaklukan badai, ombak, petir
teng sapanjang margi panjang para Nelayan

Permai enjing dinten


Dening: Khoirul Taqwim

Senandung enjing
miwiti nyekar menyeruak alam
dhereki permai enjing dinten menika
Penuh kaliyan yutan kesaen
ngantos mboten saged ketang inggil ketakjuban teng enjing dinten

Peksi enjing dinten
miwiti pancarkan kesaen
kaliyan swanten merdunya
ngasta dinten enjing mimbeti permai
sae rupawan kesaenipun

Kala enjing dinten
Pohon rindang taksih teles kuyub
kala embun enjing taksih menyembul
kala surya taksih dereng kemriksa pertela
saking mrikua tentang cerios permai enjing dinten
miwiti terlukis teng tawang cakrawala
Penuh keistimewaan remen cita
sedaya kraos lebet senandung detakan jiwa

Permai enjing dinten
Pancarkan lukisan kesaen
Penuh keasrian alam
Nampak lembat ugi menakjubkan
punika alam permai teng enjing dinten

Kala Syairku Ngendika


Dening: Khoirul Taqwim

Ampun wonten tembung
kala syairku ngendika
amargi syairku menembus cakrawala
Melintasi rembulan angkasa raya
ngampil garis alam mada

Mendela!
kala syairku ngendika
amargi syairku melintasi alam jagad ngawula
Menembus dinding-dinding nirwana
Tanpa basa-basi lebet berucap tembung

Ampun wonten swanten
kala syairku ngendika
amargi syairku melintasi samudra semesta
nggebag sapanjang kegelapan dalu
ngantos bertebaran kados anai-anai
dhawah saking tawang alam singgasana

Mendela!
kala syairku ngendika
amargi syairku yaiku: gubahan alam
nyarungani samudra raya
Membelah keangkuhan jiwa nestapa
Menyambut dinten esok njing emben
sareng gubahan syairku ngendika

Kala syairku ngendika
mboten perduli surya terbit saking kilen
mboten perduli surya tenggelam saking wetan
amargi syairku yaiku: gubahan semesta
wonten rembulan ugi surya
rahina kresaa dalu
Berotasi sapanjang ambakan margi kesugengan

Kala syairku ngendika
mendela!
amargi syairku melintasi samudra hindia
Menembus cahaya rembulan
Melintasi surya teng sapanjang rotasi alam

Kersanipunaken!
Syairku tetap ngendika teng sapanjang margi ambakan
amargi syairku yaiku: semesta raya
Menghinggapi asmara raga
Menembus rahina kresaa dalu
ngendika teng sapanjang ambakan nurani
ngantosa mengetuk alam singgasana
ngantos melampaui sendi-sendi logika semesta

Udara Enjing Dinten


Dening: Khoirul Taqwim

Kesejukan kraos
kala udara enjing dinten tiba
sedaya salira sabadhe sugeng kondur
kaliyan kerawuhan udara enjing dinten
Penuh kenyamanan ingkang menakjubkan

Ketenangan kraos
kala menghirup udara enjing dinten
salira kraos segar bugar
merneni sapanjang detak ambakan
mraos teng sedaya alam semesta

Udara enjing dinten
Memompa semangat jiwa juang
mimbeti haru bintu
kala nyarungani celah-celah kesugengan
ngantos saged memupuk raos manusiawi

Udara enjing dinten
Penuhi ruangan alam mada
Memecah racun-racun ambakanan
nggantos kaliyan celah-celah kesugengan
ngantos waluya kraos jiwa ndalema raga

Geguritan Kerudung Bidadari


Dening: Khoirul Taqwim

Sinar rembulan
Pecahkan kegelapan samudra dalu
ngasta remen cita raos
kala sepen melintas lebet dekapan jiwa

Wahai pasuryan-pasuryan kerudung Bidadari
panjenengan yaiku: hiasan sugeng ingkang sae
saking kesaen-kesaen ingkang wonten
ngantos lebet detakan jiwa sang kakung
Hanyut lebet lamunan dalu menika

Wahai pasuryan-pasuryan kerudung Bidadari
Tahukah dipunpanjenengan yaiku: kageman soca qalbu
ngrenakaken teng saben jiwa raga
ngantos mboten kraos penggalih menika dhawah lebet asmaramu
amargi teng panjenengan pangagungan dewi kendahan
Tiada tara kesaen pasuryan-rupa panjenengan

Duhai Bidadari kerudung ayu jelita
Membentang teng samudra pajar werni
Langit cakrawala saksi bisu
Atas keindahanmu yang tiada tara

Wahai kerudung Bidadari
panjenengan yaiku: soca singgasana
Penuh kesaen ayu jelita
kaliyan sayuta werni raos lebet jiwa

Duhai pasuryan-pasuryan kerudung Bidadari
mbeksa teng saben jengkal sang kakung
amargi teng panjenengan ratu kendahan
kaliyan pasuryan kelembatan sae rupawan

Wungon Tembung


Dening: Khoirul Taqwim

Kala tembung terangkai bahasa
Menjelma gubahan logika
tembung kraos nyakaken sisi-sisi penggalihan
dados wungon bahasa raos
ngantos nalar mboten saged mencerna
amargi tembung sampun dados pangasinggihanan salira
Bahkan tembung sampun dados kepitadosan sareng

Dahsyat setunggal tembung
Bersumber saking nalar penggalihan
Berwujud wungon bahasa
dados monster mengerikan
menawi tembung teng olah kaliyan demagogi kesugengan

Wungon tembung
Menjelma dados kitab suci
wungon tembung
Menjelma dados sabda
wungon tembung
Menjelma dados rebatan angkara

Tembung meluncur saking bahasa
Menembus cakrawala alam
ngantos tembung mboten awis teng sakralkan
mekaten ugi tembung
mboten awis dados cacian kemurkaan
amargi menyembunyikan setunggal kekiyatan
ingkang mboten kasoran tajam kaliyan ewon sabet
ingkang mboten kasoran ledakannya kaliyan rudal-rudal perang

Wungon tembung
kados gubahan istana nalendra
wungon tembung
dados cakrawala seserepan
wungon tembung
Menembus lintas wates pamenggalihan manusia
wungon tembung
ngandung yutan jarwi raos jiwa kresaa raga

Kayon Kerudung Putih


Dening: Khoirul Taqwim

Kerudung putih
kayonmu gawe daku terpana rasa
nganti ora krasa jantung iki
tambah kencang berdetak
amarga dikok wis mendung kalbuku
nganti ora ngobah kabeh nadiku
kabeh tertuju kanggomu
Duhai pasuryan ayu kerudung putih

Semilir angin sepoi-sepoi
mimbuhi rasa kayonmu
kaya alunan surgawi
nganti merasuk jiwaku
nganti isi jantungku krasa kesigar
amarga dikok ngono becik dipandang
Kala saka adoh krasa Bidadari mudhun saka langit
Apalagi kala cedhak krasa swarga Bidadari menaungi kabeh ragamu

Kayon Putri kerudung putih
bukti Ilahi mencipta karo kesempurnaanipun
nganti kabeh jiwa iki
Bergetar ndeleng kayonmu
Duhai Putri diwalik kerudung putih
Ayu jelita tiada tembung sing saguh malukismu
amarga dikok ngono sempurna
dhuwur apa sing ana jero dikok
ngono uga kayon budimu
dadi wujud kesempurnaanmu
menawa dikok makhluk tercipta karo kebecikan
saka ujung rambut nganti ujung sikilmu
kabeh ngono becik krasa
Sejukkan kalbu-kalbu sing gersang
nganti krasa ana jero taman surgawi

Keajaiban Rupa Panjenengan


Dening: Khoirul Taqwim

Kala surya taksih bersinar pajar
panjenengan tindak dipuncelak adalem kaliyan penuh keanggunan
adalem mriksa panjenengan ngagem kerudung cemeng dimustakamu
adalem mriksa panjenengan ugi ngagem ageman pethak resik
kala nembe tindak kaliyan lambaian gemulai asta panjenengan
lajeng kutatap rupa panjenengan kaliyan kelembatan
satuhu dalem mriksani rupa panjenengan
wonten rembulan ingkang bersinar pajar
rupa panjenengan kraos penuh kaliyan keajaiban alam kesempurnaan

Keajaiban rupa panjenengan
Hinggapi sedaya benak jiwaku
ngantos dalem rekaos berucap tembung tentang rupa panjenengan
amargi rupa panjenengan keajaiban alam ingkang tersimpan disamudra semesta
kelembatan rupa panjenengan wonten sutra disinggasana swargi
satuhu rupa panjenengan menembus wates keajaiban alam semesta
kagem punika dalem nyerat tentang keajaiban rupa panjenengan
kraos mekaten sae dikalbuku ingkang paling lebet

Menawi rupa panjenengan salajeng dhateng dibenakku
sedaya jiwaku kraos tenang wonten tlagi pinarakan
amargi rupa panjenengan keajaiban saking kekayaan alam
satuhu dalem mengagumi badhe keajaiban rupa panjenengan
ngantos sedaya kalbuku kraos tenteram
kala keajaiban rupa panjenengan dhateng dikalbuku
ngantos ngasta sedaya jantungku berdecak kagum
kala mengenang keajaiban rupa panjenengan

Sementara dipunmriki adalem mriksa cuaca taksih bersahabat
mekaten ugi mega-mega taksih pajar benderang
Secerah keajaiban rupa panjenengan wonten cahaya dipuntawang
satuhu dalem nepang rupa panjenengan
sareng keajaiban-keajaiban ingkang tersimpan dipunlebetipun
ngantos sedaya jiwaku ngenget tentang rupa panjenengan
amargi rupa panjenengan ngandung keajaiban ingkang satuhu menakjubkan
ngantos ngantos mlebet kecelah-celah jiwaku ingkang paling lebet

Geguritan Embun Enjing


Dening: Khoirul Taqwim

Kesaen embun enjing
taksih nyingepi cakrawala
ngantos ngasta jiwa kraos bugar
amargi embun enjing ngampil keberkahan raos
ngantos sedaya salira dipunngasta kawontenan kebahagiaan
Penuh kaliyan remen cita raos didasar samudra kalbu
Menembus relung-relung jiwa paling lebet

Kewontenan embun enjing dinten
ngasta salira kraos waluya bugar
amargi menghirup udara enjing
sareng sentuhan embun enjing dinten
ngasta sedaya salira rumaos segar bugar
ngantos mlebet kesedaya raga
Menjelma dados usada didasar raga ingkang paling lebet

Embun enjing dinten
Menyejukkan alam semesta
ngasta panorama kesaen ingkang sempurna
satuhu sedaya jiwa kraos bahagia
kala embun enjing rawuh kaliyan kesaen tiada tara
amargi embun enjing dinten
ngasta pasuryan dados bahagia raos
Penuh kaliyan remen cita ingkang menakjubkan

Embun enjing dinten
Penuh kaliyan suka-suka
kawontenan dados remen cita raos
amargi embun enjing menyegarkan sedaya jiwa
ugi menyegarkan sedaya raga
ngantos mlebet kesanubari paling lebet
ngantos kedasar samudra kalbu kesugengan

Do'a Ludira Dalu Suriah


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu gelap gulita
midhanget bengokan manusia tanpa mustaka
Meraung-raung dihantam mortir-mortir berterbangan
Letusan senjata grama mboten ketang wilanganipun
ngantos sedaya soca semesta tertutup ludira
dados debu udara dalu menika

Dalu menika
Kilatan rudal taksih midhanget pertela
ngantos mboten ketang wilangan kilatanipun
salira manusia bergetar keras
mboten sekedhik ugi menggigil hancur
dados santapan ganasipun
Keserakahan dalu menika
Sementara diujung kilen
mboten kendel-hentinipun
ngandika tentang dalu ludira Suriah menika
sayangipun kami dipunmriki tetap nguwawi tanpa mengsahan
ngantos nengga dinten tintriman tiba

Dalu Suriah menika
Padang wedi dados saksi
ludira miyos saking rahim-rahim kesugengan
mboten perduli putra utawi dewasa
dados korban keserakahan kekuwaosan
mboten perduli kakung utawi putri
dados kebiadaban pembantaian
mboten perduli yuswa utawi timur
dados korban perang ambisi keserakahan

Dalu Suriah menika
Do'a ludira kupanjatkan
saking lubuk penggalih ingkang paling lebet
mugi-mugi dalu menika
Kami tetap nguwawi tanpa mengsahan
ngantos dinten esok
Kami saged menghirup udara kebebasan
inggil asma tintriman teng bumi Suriah gandrung

Bidadari Kerudung Ijo


Dening: Khoirul Taqwim

Takdelok saka cakrawala
dikok lagi linggih neng dhuwur jendela
pasuryanmu ngono anggun
Mempesona tiada tara ayu jelitamu
nganti daku terpaut bareng asmaramu

Kerudung ijomu
kedelok saka kadohan
nganti nggawe rasa ati iki
kaya dirundung kebahagiaan sing ora sing diajeni regane
amarga kayonmu
ora kalah karo kebecikan
lintang-lintang dilangit
ora kalah uga karo kebecikan
Samudra membahana biru dipenjuru segaran semesta

Duhai Bidadari kerudung ijo
aku nyeluk kowe saka lubuk ati sing paling jero
nek langit dina iki ambrol
nek bumi dina iki hancur dadi debu
dikok tetap becik jero cahaya kayonmu
amarga dikok kanggonan takdir kebecikan semesta iki

Taktulis dikok dadi Bidadari kerudung ijo
dadi rasa kagumku atas ciptaan Ilahi
ngono becik mendung jero kesempurnaan
kayonmu sing ora bisa diurai karo basa
amarga dikok ngluwihi basa kebecikan
becik dilangit arepa dibumi seisinipun
kabeh mengagumi kayonmu

Duhai Bidadari kerudung ijo
nganti detik iki
dikok yaiku: kuluk kebecikan
ketulis saka kalbuku sing paling jero

Izinkan Kami Menyeberangi Samudra Ludira


Dening: Khoirul Taqwim

Kala kabut tiba
Kegelapan dalu menyelinap dipunsamukawis penjuru arah
Rentetan senjata grama membabi buta
meken dipunsalira-salira kesugengan
ngantos peputra timur, priyantun-priyantun dewasa
yuswa kresaa timur
Tewas mboten ketang wilanganipun

Kabut dalu
ngasta senyap soca memandang
ludira mengalir dilumbung-lumbung kesugengan
ngantos menyelinap dados debu-debu karisakan
ngantos mawi menghanguskan samukawis dados arang

Wahai pangagungan Alam
Izinkan kami menyeberangi samudra ludira
mengsah tirani dalu menika
kersanipun piyambakipun sedaya njawahi kami kaliyan peluru
kersanipun piyambakipun sedaya njawahi kami kaliyan rudal-rudal
kersanipun piyambakipun sedaya tanpa kamirahanan nyedaneni kami setunggal palih setunggal
ngantos ngantos kami sedaya ditelan semesta
Kami tetap tindak menuju samudra ludira
amargi derap langkah kami sampun bulat
Tuk menuju ngugi kesedan

Wahai redi-redi inggil
Wahai tawang-tawang teng alam raya
Izinkan kami nyarungani samudra ludira
mengsah kemboten-adilan
mengsah kedzaliman
kersanipun salira kami hancur
kersanipun jasad kami remuk
Kami tetap tindak disamudra ludira
nyarungani tirah-tirah ambakan
Demi meraih keberlanjutan sugeng
kagem generasi pamusaka semesta menika

Kujemput Syahidku


By: Khoirul Taqwim

Tanah lapang berkobar menjadi abu
Kota-kota sudah rata dengan tanah
Sementara desa-desa sudah hancur luluh lantak
Sedangkan tempat bersembunyi telah tiada
Saat itu aku mulai membulatkan tekad
Demi firman dan sabda
Saat terjadi angkara murka disuatu negeri
Maka syahid kan kujemput
Sebagai pengabdian jiwa pada Ilahi

Tangisan bayi terdengar begitu kencang
Tetesan darah membasahi tanah lapang
Sementara anak-anak tak terhitung nyawa telah hilang
Sungguh kepedihan telah melanda disuatu negeri
Angkara murka telah menjadi-jadi
Ketakutan sudah menjadi keseharian hidup
Maka saat itu syahid kan kujemput
Biar nyawa hilang dari jasadku
Biar tubuh akan hancur seketika
Namun demi firman dan sabda
Resolusi jihad telah menyatu dalam jiwaku

Kujemput syahidku
Saat bumi bermandikan darah
Saat air mata pecah tak terbendung di alam semesta
Maka tatkala itu resolusi jihad
Menjadi jalan kehidupan dalam menentang kedzaliman
Dinegeri berbalut angkara murka
Sungguh kujemput syahidku
Bersama perlawanan atas nama keyakinanku

Bom meledak dimana-mana
Mortir-mortir menghantam di segala penjuru arah
Rentetan senjata api terdengar jelas didaun-daun telinga
Saat itu atas nama agamaku
Atas nama negeriku
Dan juga atas nama kemanusiaan
Syahidku kan kujemput sampai titik darah terakhirku
Bahkan hingga sampai menutup mata selamanya

Demi firman dan sabda
Perjuangan kan berkobar ditanah lapang
Bersama ayat-ayat Ilahi
Semoga sang maha pemilik alam
Selalu bersama nafas dalam jihadku
Dan semoga kemenangan kan diraih selamanya

Misteri Waspa


Dening: Khoirul Taqwim

Kala enjing miwiti tiba
dalem rawuh ngampil kalbu kagem panjenengan
dipunpanjenengan kaliyan pasuryan ayu jelita
Bak Bidadari mandhap saking tawang
mekaten sae rupa panjenengan kala punika
ngasta kalbuku tersentuh raos
ngantos dalem mlebet lebet lamunan asmara raga

Kala punika
panjenengan memoni adalem kaliyan remen cita
sayangipun sakala lajeng
adalem mriksa waspa panjenengan mengalir deras saking pangarasan panjenengan
nelesi sekitar kerudung endah panjenengan
dalem namung saged pitaken lebet penggalih
wonten punapa dipunwalik waspa derasmu?
punapa punika pertanda panjenengan dhawah penggalih wonten adalem?
utawi nglintu sawalikipun, panjenengan membenciku?

Misteri waspa panjenengan
ngasta dalem larut lebet setunggal pitakenan
saking dinten nggantos dinten
saking wulan nggantos wulan
Bahkan saking taun nggantos taun
dalem pitaken tentang linangan waspa panjenengan
kala nelesi pangarasan panjenengan kala punika
ngantos ngantos dalem kampil lebet sumpena-sumpena adalem

Duhai kenyo endah
waspa panjenengan dados misteri lebet sugeng adalem
ngantos rasioku kendel tindak
kala ngenget wanci punika
amargi waspa panjenengan dados segudang pitakenan lebet sugeng adalem
saking rumiyin ngantos detik menika

Sajak kagem Para pamucal


Dening: Khoirul Taqwim

Kisah negeri pamucalan
taksih dipunsingepi mega nyemeng
taksih dipunsingepi kegelapan dalu
taksih kathah peputra lebet keterbelakangan
taksih kathah pemuda-pemudi mlebet lebet kubangan kedangkalan
amargi pamucalan sampun tebih saking fakta kesugengan
ngantos pamucalan namung dados kabetahan formal sasoca

Wahai para pamucal
midhangetaken sajak-sajakku
menawi pamucalan kedah celak kaliyan fakta kesugengan
sanes nglintu pamucalan mlajeng saking keyektosan
dadosipun ngasilaken pamucalan ingkang tebih saking harapan

Wahai para pamucal
Kutitipkan sajakku kagem panjenengan
kersanipun panjenengan salajeng enget tentang jarwi kesugengan
menawi pamucalan yaiku: kesugengan masa ngajeng peputra panjenengan
sanes namung sawates teori sasoca
sayangipun pamucalan kedah samargi kaliyan keyektosan punika piyambak

Wahai para pamucal
ampun mlajeng saking tanggel jawab
menawi pamucalan kedah celak kaliyan keyektosan
sanes namung berkutat tentang teori sasoca
Apalagi namung memaksakan rumus-rumus sasoca
sayangipun mboten nate merumuskan masa ngajeng peputra panjenengan mbenjing

Midhangetaken sajakku
Wahai para pamucal
menawi sampun wancinipun
panjenengan hayati tentang kesugengan
kagem mandhap dipundhusun-dhusun kresaa dipunkitha-kitha
kagem mriksani lajeng kesugengan yektos
supados mukawis kala panjenengan saged merumuskan pamucalan ingkang tebih kengajeng
sanes pamucalan ingkang namung angan-angan sasoca
sanes pamucalan ingkang namung namung lenggah dipunngajeng meja
Apalagi pamucalan ingkang namung tunduk wonten rumus-rumus asing
Tanpa merumuskan keyektosan punika piyambak
sayangipun pamucalan punika kedah nenem penggalih pekerti
Penuh werni kreasi ugi inovasi

Geguritan Keajaiban


Dening: Khoirul Taqwim

Alam sejukkan sedaya jiwa
ngampil raos kesaen ingkang mboten pabenaken
ngantos ngampil raos pesona asa
mlebet lebet sendi-sendi kesugengan

Keajaiban
salajeng dados werni asa lebet detakan jiwa
ngantos mlebet lebet sanubari ingkang paling lebet
inggil kesaen alam semesta ngasta takjub sedaya jiwa

Keajaiban
kadosaken cerios fiktif ingkang miyos saking rongga-rongga jiwa
sayangipun tebih saking keyektosan
amargi keajaiban kados misteri alam ingkang mboten terpecahkan
ngantos keajaiban dados panorama alam piyambak
lebet sudut-sudut penggalihan insan manusia

Keajaiban
ngengetaken setunggal sekaran alam
kaliyan kesaen panorama lepenipun
Panorama werni tenemanipun
Panorama werni pepohonannya
Panorama werni habitat sekitarnya
mimbeti kesaen alam ingkang penuh keajaiban
ngantos penggalih dipunngasta decak kagum
badhe kesaen alam semesta

Kerudung Panjenengan


Dening: Khoirul Taqwim

Keheningan dalu
Kesunyian menghampiri rongga-rongga jiwa
ngantos penggalih kraos wonten samukawis ingkang mlebet
Menuju celah-celah kalbu ingkang paling lebet
ngantos tibalah sukmaku kampil lebet lamunan dalu

Kerudung panjenengan
taksih adalem enget kaliyan pertela
ebo kesaen kerudungmu mraos dimustakamu
ngantos sukmaku mlebet lebet lamunan ingkang mboten ngabah
amargi dipunpanjenengan yaiku: kesaen ingkang keserat dipuntawang bintu
ngasta sedaya decak kagumku tertuju kagem panjenengan

Duhai kenyo endah
Kerudungmu yaiku: anugerah Ilahi
mekaten sae mega kala dipandang
ngantos ngasta sedaya jantungku berdetak kencang
kala ngenget kerudung endah panjenengan
amargi tiada tara kesaen kerudungmu
kala mraosi dipunantawis celah-celah mustakamu

Duhai kenyo paling endah
lebet kesunyian dalu menika
dalem ngenget panjenengan sareng sajak-sajakku
ngantos ngantosa sukmaku mlebet lebet engetan tentangmu
inggil kendahan rupa panjenengan ingkang dibalut kerudung sae panjenengan

Subhanallah
dalem mengucap raos kagumku kagem panjenengan
inggil kendahan rupa panjenengan
dipunwalik kerudung ingkang panjenengan sandarkan dimustakamu
ngantos kemriksa mraos disepanjang margi kesugengan ingkang penuh keajaiban

Duhai kenyo berkerudung
Secuil do'a saking lubuk kalbuku kagem panjenengan
mugi-mugi panjenengan bahagia salajeng dipunngrika, Amin.....

Njambe panjenengan Sareng Balutan Ibadah


Dening: Khoirul Taqwim

Njambe panjenengan
lebet setunggal margi suci
sareng balutan ibadah
dipunmaweni guyuran jawah deras dipunpasuryan bumi
Bukti inggil keberkahan Ilahi sampun rawuh
satuhu keajaiban alam tanpa dipunatur
tumut menyambut dinten kebahagiaan
kala njambe panjenengan duhai dambaan jiwaku
ngantos mboten kraos butiran waspa kebahagiaan
dhawah sareng guyuran tirta jawah rahina menika

Duhai putri adalem
dalem njambe panjenengan dinten menika
Disaksikan tawang kresaa bumi
Disaksikan bantala teles kresaa mendung raya
ngantos alam semesta midhanget bisikan tembung-tembung adalem
kala dalem njambe panjenengan dipundinten kebahagiaan menika

Duhai putri endah
dinten ingkang teles diguyur jawah menika
dalem njambe panjenengan dados tanda bektos adalem wonten Ilahi
menawi gandrung adalem badhe dados halal disaksikan alam semesta dinten menika
ngantosa wanci dipunpanjenengan dados garwa adalem
Bahkan dados sejarah paling pangaos lebet margi ambakan sugeng adalem

Duhai putri anggun nan sholikah
dalem njambe panjenengan kaliyan sajadah sederhana
dados tanda matur sembah nuwun adalem wonten Ilahi
amargi dipunpanjenengan dinten menika
nampi gandrung suciku ingkang adalem ampil saking penggalih sanubariku
kaliyan dalem njambe panjenengan
dalem ngajeng-ajeng tawang midhanget
Bumi menyaksikan gandrung suci kita sedaya
ngantos Allah sang pangagungan alam semesta
Merestui gandrung kita sedaya lebet balutan ibadah suci

Duhai putri idamanku
penggalih sanubariku ngendika sederhana
njambe panjenengan yaiku: kebektosan sae
njambe panjenengan yaiku: anugerah Ilahi ingkang mboten saged dilukis kaliyan tembung
njambe panjenengan yaiku: keajaiban ingkang sampun tergaris dipuntawang kepitu
njambe panjenengan yaiku: keberuntungan ingkang penuh rahmat
njambe panjenengan yaiku: Ibadah suci ingkang nawala saking wucalan Ilahi
njambe panjenengan yaiku: kebahagiaan lebet margi ambakan sugeng adalem
njambe panjenengan, njambe panjenengan, ugi njambe panjenengan
ngantos terminologi bahasaku mboten sagah nyerat tembung tentang kesaen kala njambe panjenengan

Kelembatan Kalbumu


Dening: Khoirul Taqwim

Subuh miwiti tiba
pasuryan kartika-kartika miwiti ical diangkasa raya
sayangipun kelembatan kalbumu taksih dhateng dibenakku
ngantos salira kampil lebet mega-mega ingkang dipenuhi werni kusuma kendahan
amargi Adinda sosok kesempurnaan masa sakmenika
kagem salira ingkang salit badhe kelembatan kalbumu

Adinda
enjing subuh menika
Alam sekitarku taksih dipunsingepi embun raya
ngantos sedaya ragaku kraos sejuk mboten kinten
amargi embun enjing dinten menika
mekaten sejuk kraos mlebet dipunsaben jengkal kalbuku

Duhai Adinda
kelembatan kalbumu
mekaten sae adalem raos dipunsaben jengkal ambakan adalem
ngantos salira kampil lebet asmara jiwa ingkang dipenuhi gairah-gairah kesaen
saking ujung ampeyan ngantos ujung rikma adalem
kraos tersentuh dening kelembatan kalbumu
amargi Adinda yaiku: jiwa kendahan lebet detak jantungku
kala salira sareng lebet teduhan Adinda

Wahai Adinda
kelembatan kalbumu sampun merasuki sukmaku ingkang paling lebet
ngantos jiwaku hanyut lebet riwe asih panjenengan
amargi Adinda yaiku: keajaiban ingkang adalem raos lebet benakku
ngantos salira kraos penuh kebahagiaan

Duhai Adinda endah
dalem nyerat sederhana kagem panjenengan
amargi adinda yaiku: kageman lebet margi jiwaku
Menuju alam penuh raos sayuta aos kesaen
adalem raos lebet saben jengkal ambakan sugeng adalem

Kerudung Hijau Muda


By: Khoirul Taqwim

Taman dipagi hari
Sejukkan udara alam semesta
Menghias diseluruh naluri
Penuh keindahan tertoreh dialam ragawi
Membuat rasa jiwa tertuju pada nirwana

Saat mengenal adinda
Terungkap rasa jiwa
Ingin mereguk kasih dalam naungan Ilahi
Karena adinda bagai Bidadari turun dari mahliga surga
Hingga seluruh kalbuku tertuju untukmu

Kerudung hijau muda
Ingatkan kecantikan wajah adinda
Hingga buat iri alam sekitarnya
Karena adinda adalah: anugerah terindah dalam jiwaku
Hingga masuk dalam asmara ragaku

Saat kerudung hijau muda
Menyelimuti mustaka adinda
Begitu rasa keagungan tertoreh untukmu
Begitu juga rasa keindahan tertuju untukmu
Karena adinda bagi jiwaku
Ratu kecantikan dialam raya
Sungguh aku mengingatmu
Dalam perjalanan langkah nafas hidupku

Kerudung Ijem Timur


Dening: Khoirul Taqwim

Taman dipunenjing dinten
Sejukkan udara alam semesta
mraos dipunsedaya naluri
Penuh kesaen tertoreh dialam ragawi
ngasta raos jiwa tertuju wonten nirwana

Kala nepang adinda
Terungkap raos jiwa
kersa mereguk asih lebet naungan Ilahi
amargi adinda kados Bidadari mandhap saking mahliga swargi
ngantos sedaya kalbuku tertuju kagem panjenengan

Kerudung ijem timur
engetaken kendahan pasuryan adinda
ngantos ngasta iri alam sekitarnya
amargi adinda yaiku: anugerah sae lebet jiwaku
ngantos mlebet lebet asmara ragaku

Kala kerudung ijem timur
nyingepi mustaka adinda
mekaten raos keagungan tertoreh kagem panjenengan
mekaten ugi raos kesaen tertuju kagem panjenengan
amargi adinda kagem jiwaku
Ratu kendahan dialam raya
satuhu dalem ngenget panjenengan
lebet margi langkah ambakan sugeng adalem

Membangun Politik Islam


By: Khoirul Taqwim

Politik Islam mengedepankan tentang kejujuran dalam meletakkan pondasi berbagai strategi, untuk menciptakan masyarakat yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, supaya tercipta masyarakat yang berpegang tegung pada firman dan sabda. Karena firman dan sabda merupakan sebuah sumber tatanan kehidupan, untuk di jadikan sebagai cara pandang bagi keberlangsungan di tengah-tengah realita kehidupan masyarakat.

Membangun politik Islam membutuhkan strategi yang arif dan bijaksana, supaya ajaran Islam dengan berbagai ajarannya dapat di terima di tengah-tengah realita kehidupan masyarakat dengan cara sebaik-baiknya, apalagi mengingat segala kehidupan tak lepas dari sebuah pondasi dasar, supaya masyarakat luas tidak terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kemunkaran, maka Islam sebagai tuntunan berdiri di garis depan, untuk berupaya menciptakan sebuah masyarakat yang jauh dari perbuatan tercela, agar dapat di gantikan dengan sifat yang baik dan benar.

Kehidupan masyarakat yang penuh dengan berbagai dilema, baik dari permasalahan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, dan berbagai permasalahan lainnya. Semua tak lepas disebabkan dari permasalahan masyarakat yang jauh dari tuntunan ajaran agama Islam. Sehingga berangkat dari sinilah masyarakat perlu di beri sebuah masukan tentang ajaran Islam yang penuh dengan perdamaian, ketenteraman, agar masyarakat di dalam kehidupannya mendapatkan sebuah inspirasi positif saat menjalankan berbagai aktivitas sehari-harinya.

Keberadaan politik dengan bentuk tipu daya, bahkan politik tak jarang berbentuk menghalalkan segala cara. Sehingga bentuk politik jauh dari sifat amanah, jujur, dan jauh dari berbagai bentuk positif lainnya. Mengingat bentuk politik yang terjadi saat ini, penuh dengan intrik dengan tujuan sebatas menjatuhkan lawan politik. Berangkat dari sinilah politik yang di hasilkan hanya sebatas mengejar kehidupan duniawi belaka, tentu dengan tujuan tak lepas dari sebuah kekuasaan, tetapi bukan sebuah politik yang mendidik menuju perilaku yang baik dan mencerdaskan.

Politik Islam dengan melihat kerancuan di tengah-tengah realita kehidupan perpolitikan saat ini, maka politik Islam berupaya membangun politik yang penuh dengan sopan santun, dan jauh dari sifat tercela, supaya di tengah-tengah realita kehidupan masyarakat tercipta sebuah bangsa dan negara yang aman, damai, tenteram, dan di berkahi Allah SWT.

Membangun politik Islam merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat di tawar-tawar lagi, untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, terutama masalah akhlak yang semakin tergerus arus zaman, apalagi mengingat kerusakan sebuah bangsa tak lepas dari akhlak yang rusak, tetapi begitu juga, apabila terjadi sebuah kemajuan bangsa, tentu semua tak lepas pula dari akhlak masyarakat yang baik. Inilah yang harus menjadi perhatian segenap umat muslim, bahwa politik Islam mengedepankan perilaku yang jujur, amanah, di segala tindakan dalam berpolitik.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan berkah kepada para politisi Islam, supaya mampu membangun bangsa yang adil, aman, tenteram, dan damai di tengah-tengah realita kehidupan masyarakat luas, Amiin....

Islam Vs Barat


By: Khoirul Taqwim

Masyarakat Islam dengan bangsa barat sudah terlahir sejak dahulu kala sebagai wadah antara pro dan kontra dalam menyikapi beragam realita kehidupan. Sehingga Islam tak jarang berseberangan dengan pola pikir bangsa barat yang cenderung mencari kelemahan masyarakat Islam di segala aspek kehidupan. Bahkan bangsa barat dalam catatan sejarah sampai saat ini tak jarang menggunakan senjata dalam melawan masyarakat Islam.

Benturan Islam dengan bangsa barat sudah terjadi sejak masa silam. Bahkan cenderung pertarungan warisan yang sampai saat ini masih berlanjut. Sehingga wajar informasi bangsa barat sering menyudutkan masyarakat Islam dalam pemberitaan. Inilah fakta lapangan yang sudah semestinya masyarakat Islam terus waspada dalam menghadapi serangkaian tipu daya bangsa barat.

Pertarungan Islam dengan bangsa barat tidak hanya sebatas masalah pemberitaan. Namun telah mewabah menjadi suatu benturan budaya yang terkadang bertentangan dengan masyarakat Islam. Nah! dari sinilah perlu sebuah perhatian khusus dari kalangan masyarakat Islam, agar dalam mencerna budaya dan informasi dari bangsa sekuler barat perlu di cerna dengan seksama dan berhati jernih dalam menyikapi persoalan yang datang dari bangsa barat.

Islam Vs Barat merupakan sebuah pertarungan yang sampai saat ini terus berlanjut dalam memberikan sebuah argumen tentang makna nilai sosial, budaya, negara dan masih banyak lagi dalam menerjemahkan di setiap persoalan yang datang dan pergi di Tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia.

Keberadaan Islam di anggap ancaman bagi bangsa barat, sebab sejarah regresi bangsa barat tak lepas dari kondisi masyarakat Islam pada waktu zaman Bani Umayyah, Abbasiyah dan zaman keemasan Islam lainnya telah mengalami kemajuan pesat. Sehingga bangsa barat sampai hari ini berusaha keras menutup kemajuan masyarakat Islam dengan cara halus maupun dengan segala cara dalam bertindak.

Serangan bangsa barat terhadap Islam di zaman masa kini begitu gencar dengan cara menghembuskan sebuah informasi dengan mendiskreditkan masyarakat Islam. Sehingga masyarakat Islam terus mengalami perpecahan sampai menimbulkan kekacauan dalam tubuh masyarakat Islam.

Berangkat dari tulisan di atas perlu ada sebuah kebijakan masyarakat Islam dalam memfilter segala budaya, berita, idiologi dan segala produk dari bangsa barat, agar masyarakat Islam tidak terjebak dalam dogma negatif bangsa barat.

Keberadaan Islam Vs Barat merupakan sebuah tantangan besar bagi masyarakat Islam, agar terus menerus belajar di segala aspek kehidupan. Sehingga kedepan masyarakat Islam mampu kembali menguasai tongkat estafet atas kemajuan para pemimpin Islam, seperti: Shalahuddin Al-Ayyubi dan tokoh besar Islam lainnya dalam memenangkan di setiap pertarungan melawan bangsa barat. Dan Allah maha pemberi kemenangan terhadap orang yang sabar dan berjuang di jalan-NYA.

Wados Tresna Putri Ing Walik Jilbab


Dening: Khoirul Taqwim

Putri teng walik jilbab
panjenengan kemriksa mekaten tegar pancarkan setunggal jarwi tembung
kala teng panjenengan menatap saben detak jantung ingkang kianmiwiti melambat
sayangipun dalem mangertos teng walik kerudung wados panjenengan
menawi panjenengan mekaten rapuh kala ngertosi jarwi raos tembung gandrung
amargi panjenengan tercipta saking tosan rusuk ingkang wonten lebet daku
dadosipun dalem mangertos menawi panjenengan mboten berdayangertosi setunggal jiwa

Putri teng walik jilbab
Menggoda teng saben soca mustaka sang kakung ingkang wonten
kala ngenget jilbab membentang rahmat teng tawang bintu
Bersandar teng inggil mustaka putri lebet naungan sang mentisIlahi

Putri teng walik jilbab
saben wancikaken bersinar teng saben qalbu sang kakung
Bahkan tetesan waspa panjenengan ngandung cairan salju
Sejukkan saben jengkal jantung teng walik sanubari
Selangkah sae putri berjilbab nan ayu rupawan
kala penggalih menika aking membisu raos lebet benak
panjenengan putri kagungan wados nikmat ingkang agung kraos

Putri teng walik jilbab
wados panjenengan wonten teng alam jiwa, terlantun kala pujianrawuh
ngantos dinten nan wanci mboten menentu lebet getaran raos jiwa
tresna wados putri wonten teng walik jilbab ingkang terurailangkung bahasa raos

Geguritan Sobat


Dening: Khoirul Taqwim

Kelam lebet kelabu
cemeng lebet kemelut
pajar dhatengaken
kala sumpena buta panjenengan rawuh
Jiwa tenggelam lebet buku
Pena menuntun hakikat sugeng
adalem kersanipunaken salira mengitari bumi
ngupadi secercah cahaya
menantang tawang udara
dalem bisu
dalem buta
rawuha panjenengan dalem tengga

Sobat
Seruku midhangetaken!...
ngertosi kesugengan tawang
ampun kalimengan membumi kala panjenengan dhawah
mega-mega tebal mbenter
Halilntar berkilat
Menggelegar petir nglayon
kesugengan tindak tetap wanci

Sobat
dalem disampingmu
panjenengan yaiku dimar lebet jiwa
pajar benderang lebet kalbu
kala panjenengan tiba rawuh

Sobat
sumangga kita sedaya lajengi dunia cemeng
sareng buku terserak
Gapai sugeng cita menika
Lintas wates marak
tempuh kala panjenengan tiba
lajeng sedaya tuntas

Sobat
tunjukaken racikan otakmu
Gapai kartika dicakrawala
langkung pena kita sedaya wonten
langkung pena kita sedaya julang
langkung pena kita sedaya tebang
Raih sedaya ingkang wonten

Sobat mlajenga
Membumi nawang lebet ambakan