Geguritan Baita Para Nelayan


Dening: Khoirul Taqwim

Kesugengan para nelayan
sugeng sareng naluri alam
mboten nepang lelah disepanjang kegelapan dalu
mekaten ugi disepanjang rahina menyengat
Para nelayan tetap ngasta damel keras
ngupadi ulam dipunsamodran wiyar
Menyeberangi keganasan ombak
sampun dados habitat keseharian sugeng para nelayan

Baita nelayan
Membentang disamudra wiyar
Ombak menghantam samukawis arah
sayangipun baito para nelayan tetap jejeg menjulang
Tuk ngupadi ulam disepanjang samodran lukar
Tuk mengais rezeki alam kesugengan
amargi kesugengan para nelayan
kageman panggalihan alam punika piyambak
Tuk ngupadi ulam disepanjang margi pantai kesugengan

Kesugengan para nelayan
nempuh keganasan badai dalu
mboten ajrih sekedhika lebet nyarungani ombak samodran wiyar
Demi ngabdi wonten alam
Tuk mengais rezeki kesugengan
lebet menggapai disepanjang ambakan margi
Tuk meraih kesugengan lebet penyatuan sareng anugerah alam

Baita para nelayan
sareng samodran wiyar membentang
ngantos ngantosa kesugengan para nelayan
Menaklukkan keganasan deburan ombak melambai cakrawala
Menaklukkan badai disepanjang samudra wiyar
Menaklukkan karang-karang tajam disepanjang samodran membentang
amargi kesugengan para nelayan
bentuk pengabdian wonten alam
Tuk tuwah kembang sareng potensi alam kesugengan

Geguritan Para Petani


Dening: Khoirul Tawim

Sabin ugi tegil
Sumber kesugengan alam
kagem para petani tuk mengais rezeki kesugengan
kaliyan nggathuk tenem dipunsabin kresaa dipuntegil
dados aktifitas sugeng lebet menggapai setunggal harapan
supados mukawis kala mugut pikantuk
inggil keberkahan karunia alam ingkang berlimpah

Pacul petani
dados pirantos sederhana tuk nggathuk tenem
kersanipun mukawis kala panen raya saged karaosaken
mboten namung dinikmati para petani
sayangipun dinikmati kagem kesugengan dipunsedaya alam
Tuk nyambet ambakan sugeng
amargi sugeng mbetahaken kekuwawen pangan

Para petani
mboten lelah ngasta damel disepanjang dinten
Walau terik surya menyengat dipunsalira panjenengan
panjenengan mboten hiraukan sekedhika
Demi pengabdian sugeng panjenengan sareng alam
amargi panjenengan pahlawan kekuwawen pangan
dadosipun jasa-jasamu satuhu tiada tara
kagem keberlangsungan ambakan kesugengan

Pacul para petani
sugeng sareng alam
Tuk meraih margi ambakan kesugengan
Demi pengabdian wonten alam semesta
lebet mewujudkan keberlangsungan sugeng
amargi pacul para petani penyambung ambakan kesugengan
Tuk ngasilaken panen raya: pantun, gandum, dhekeman ugi benten dadosipun

Kerudung kekapitadosanan


Dening: Khoirul Taqwim

Kala adalem mriksa kerudungmu
Penuh kaliyan hiasan kelembatan jiwa
satuhu ngasta remen cita kalbu
kala mriksani kerudung kekapitadosanan ingkang terpancar dipunrupa panjenengan
ngantos ngasta jiwaku larut lebet hayalan
kala ngenget kerudungmu ingkang penuh kekapitadosanan
dadosipun sedaya jantungku berdetak kencang
kala kerudungmu mraos dicakrawala angkasa raya

Kerudung kekapitadosanan
Terpancar disanubarimu ingkang paling lebet
ngantos sedaya rongga-rongga jiwaku
rumaos penuh kenyamanan
kala kerudungmu berkibar dimustakamu
sedaya jiwaku hanyut
ngantos larut berrsama kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem

Duhai kerudung kekapitadosanan
mekaten sae disanubari paling lebet adalem
ngantos menembus kedasar samudra jiwaku
amargi panjenengan kerudung kekapitadosanan
sampun terpancar ketaqwaan wonten Ilahi
satuhu penggalih pekertimu
mekaten mulia sapanjang hayatmu

Kerudung kekapitadosanan
ngasta adalem tenang lebet kegelisahan
amargi kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem
satuhu ngasta sedaya jiwaku bahagia raos
lebet dekapan bahagia ingkang mboten gambaraken
ngantos sedaya kalbuku penuh kaliyan raos remen cita
sareng kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem dimustakamu

Cahaya Enjing Dinten


Dening: Khoirul Taqwim

Surya miwiti terbit
Sementara embun enjing miwiti tiada
ngantos ngantosa enjing dinten menika
sareng keajaiban-keajaiban alam semesta
ngampil setunggal pirengan remen cita raos
badhe keberkahan alam ingkang satuhu menakjubkan
ngantos mlebet kerelung-relung jiwa paling lebet

Cahaya enjing dinten
Pertanda alam taksih berotasi kaliyan sempurna
ngantos mlebet kerongga-rongga dasar jiwa
Penuh kehangatan ingkang terpancar dipunenjing dinten
ngasta sedaya jantung berdegup kencang
Mengagumi cahaya enjing ingkang mekaten mempesona naluri jiwa
amargi cahaya enjing dinten penuh keberkahan alam
ngantos mboten saged dipunetang kenikmatannya

Sareng cahaya enjing
Membentang teng cakrawala raya
mraos bumi Nusantara
kraos sae karaos lebet kalbu
ngantos mlebet kesanubari ingkang paling lebet
badhe kesaen alam ingkang nyiramaken cahaya enjing dinten
sae merni disepanjang margi ambakan kesugengan

Cahaya enjing dinten
ngasta jiwa disambut kehangatan ingkang satuhu menakjubkan
ngantos mlebet kedasar samudra jiwa
badhe cahaya enjing ingkang penuh panorama alam
Menghangatkan dipunsaben rongga-rongga ambakan kesugengan
satuhu menakjubkan cahaya enjing dinten
Bah kilauan cahaya soca kesaen
amargi cahaya enjing penuh werni kesaen jiwa
ngantos mlebet kesanubari paling lebet raos

Geguritan Kerudung Ketaqwaan


Dening: Khoirul Taqwim

Kerudung bersandar dimustakamu
mimbuhi ayu nan jelita dirupamu
tenan gawe jiwaku krasa tenteram
wektu ndeleng kerudung ketaqwaan sing terpancar dijiwamu
nganti kabeh awakku gemetar rasa
dadi bentuk rasa kekagumanku sing njero
arep pesona becik kerudung ketaqwaan sing kowe enggo

Kerudung sing kowe enggo
dadi wujud ketaqwaanmu sing paling dhuwur
arep kegedhen sang mupu panduwe alam semesta
dadine kerudung ketaqwaanmu
kebak hiasan budi pekertimu sing luhur
tenan kowe wedok kebak cahaya kepangandelan
saka lubuk atimu sing resik
nganti ragamu sing anggun gemulai
becik mempesona rasa dikalbuku sing paling jero

Kerudung ketaqwaan
aku ngarani kowe saka jero lubuk jiwaku
amarga keteladanan budi pekertimu ngono luhur
nganti kabeh jiwaku mengagumimu
arep kebecikanmu sing menakjubkan rasa jiwa
amarga kowe ngono sempurna disaben jangkahmu
ngandung sayuta kebecikan sing tersimpan dibenakmu

Liwat kerudung ketaqwaan
kowe menehi siji keteladanan sing pangaji
nganti kabeh jiwaku dikebaki rasa bahagia jiwa
wektu mengenang kerudung ketaqwaanmu sing kebak keberkahan
amarga kerudung ketaqwaan sing kowe enggo
dadi simbol bektimu nang Ilahi
tenan aku mengagumi jiwamu
bareng kebecikanmu sing ngono menakjubkan kalbu paling jeroku

Geguritan Bening Jiwamu


Dening: Khoirul Taqwim

Udara enjing dinten
taksih kraos segar dijiwa
Sementara embun enjing
taksih nyingepi alam sekitar
satuhu ngasta kalbuku kraos sejuk
kala menghirup antawis enjing dinten ugi embun enjing
ngantos mlebet kerongga-rongga jiwa paling lebet adalem

Enjing dinten
sareng penggalih panjenengan ingkang mekaten agung
ngasta raos kalbuku terketuk raos
ngantos menembus kerelung-relung jiwaku
amargi kelembatan jiwamu mekaten sae mempesona
ngantos sedaya jiwaku ngendika
Jiwamu mekaten bening lembat gemulai
dadosipun ngatingal kesaen ingkang terpancar lebet jiwamu
satuhu jiwamu bening kraos
wonten beningipun udara sapanjang enjing dinten

Bening jiwamu
mekaten kraos kiyat mlebet kesanubariku paling lebet
amargi jiwamu wonten embun enjing
bening tiara tara adalem raos lebet jiwaku
ngantos ngantosa sedaya jiwaku mengagumi
badhe kebeningan jiwamu ingkang mekaten sejukkan raos
ngantos mlebet kepori-pori jantungku
badhe kesaen jiwamu ingkang mboten saged kulukiskan langkung tembung-tembung

Sareng kebeningan jiwamu
wonten salju ingkang mekaten resik gemulai
sae kraos disanubariku ingkang paling lebet
amargi kebeningan jiwamu mengusik sanubariku
kagem neneladani kesaen penggalih pekertimu
mekaten bening adalem raos dipunsaben detakan jiwaku
ngantos mlebet kesedaya dasar samudra kalbuku

Geguritan Ngangenke Jilbabmu


By: Khoirul Taqwim

Cahaya njoged esuk
isih krasa hangat disanubari
nganti nggawe kabeh kalbuku
rumangsa tenteram bareng jilbabmu kala kuwi
ning saiki tinggal siji kenangan rasa
mung kekangenanku babagan jilbabmu
sing membentang disinggasana cakrawala raya

Kelembutan jilbabmu
Pancarkan pesona kelembutan rasa
nganti nggawe jiwaku krasa hangat
wektu ngeling babagan jilbab dimustakamu
tenan jiwaku ngangenke jilbabmu sing ngono anggun mempesona rasa
amarga jilbabmu menyejukkan kalbuku sing paling jero
nganti mlebu kerelung kalbu rasaku

Ngangenke jilbabmu
nuwuhake rasa kekagumanku babaganmu ora terbendung
nganti mlebu kedasar jiwa sanubariku
nganti ora krasa sadhela jiwaku tertuju khusus kanggomu
amarga jiwaku wis terpaut rasa babagan kebecikan jilbabmu
nganti kabeh jiwaku ngangenke
arep kanan jilbab sing ana dimustakamu

Ngangenke jilbabmu
mimbuhi rasa kepangandelan nang Ilahi
amarga diwalik jilbabmu tersimpan budi pekerti sing luhur
nganti kabeh jiwaku
rumangsa awakmu kanggonan keteladanan kebecikan
tenan atiku terpaut saka jilbab becikmu
nganti kabeh kalbuku ngangenke babagan jilbabmu
sing becik mempesona rasa jiwa paling jeroku
matur nuwun kuhaturkan nang kebecikan jilbabmu saka lubuk atiku paling jero

Geguritan Revolusi ugi Anarkis


Dening: Khoirul Taqwim

Bantala lapang dados Abu
dalem ugi gedung kebesem sijago abrit
Sementara sakageman masyarakat berpesta pora
inggil asma revolusi ewah-ewahan
sayangipun mboten sekedhik masyarakat ingkang dados korban
ngantos ludiran-ludira
ngantos nyawa saknalika ical saking jasad
amargi anarkis ewah-ewahan ingkang dados-dados
Tanpa kontrol kemanusiaan
ingkang wonten ambisi kekuwaosan sasoca

Revolusi ugi anarkis
dados setunggal padu lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos nalar rekaos mengeja tentang revolusi ugi anarkis
amargi lebet setunggal revolusi
mboten awis ambisi kekuwaosan
mlebet lebet setunggal bentuk revolusi
ngantos ngasilaken anarkis lebet gejolak revolusi

Antawis revolusi ugi anarkis
sampun nyetunggal lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos rekaos nasikan antawis revolusi ugi anarkis
amargi kaping kalih istilah menika
sampun nyetunggal lebet bentuk ewah-ewahan
sayangipun sakasinggihanipun saged dipuntasikan
menawi anarkis yaiku: ambisi keserakahan sasoca
Sementara revolusi: yaiku ewah-ewahan menuju saen

Kala ewah-ewahan tiba
Revolusi ugi anarkis benthen tipis
nyetunggal lebet setunggal abahan
ngantos mboten awis soca rekaos nasikan
sayangipun jiwa suci saged nasikan kekalihipun
amargi jiwa suci tebih saking nafsu sasoca
sayangipun jiwa ingkang suci dilandasi kesaen penggalih pekerti
saking mrikia revolusi kedah tetap tindak dipunpasuryan bumi
dados bentuk ewah-ewahan saen
nembekaken anarkis kedah dipuntilaraken
amargi namung mbujeng nafsu sasoca