Geguritan Baita Para Nelayan


Dening: Khoirul Taqwim

Kesugengan para nelayan
sugeng sareng naluri alam
mboten nepang lelah disepanjang kegelapan dalu
mekaten ugi disepanjang rahina menyengat
Para nelayan tetap ngasta damel keras
ngupadi ulam dipunsamodran wiyar
Menyeberangi keganasan ombak
sampun dados habitat keseharian sugeng para nelayan

Baita nelayan
Membentang disamudra wiyar
Ombak menghantam samukawis arah
sayangipun baito para nelayan tetap jejeg menjulang
Tuk ngupadi ulam disepanjang samodran lukar
Tuk mengais rezeki alam kesugengan
amargi kesugengan para nelayan
kageman panggalihan alam punika piyambak
Tuk ngupadi ulam disepanjang margi pantai kesugengan

Kesugengan para nelayan
nempuh keganasan badai dalu
mboten ajrih sekedhika lebet nyarungani ombak samodran wiyar
Demi ngabdi wonten alam
Tuk mengais rezeki kesugengan
lebet menggapai disepanjang ambakan margi
Tuk meraih kesugengan lebet penyatuan sareng anugerah alam

Baita para nelayan
sareng samodran wiyar membentang
ngantos ngantosa kesugengan para nelayan
Menaklukkan keganasan deburan ombak melambai cakrawala
Menaklukkan badai disepanjang samudra wiyar
Menaklukkan karang-karang tajam disepanjang samodran membentang
amargi kesugengan para nelayan
bentuk pengabdian wonten alam
Tuk tuwah kembang sareng potensi alam kesugengan

Geguritan Para Petani


Dening: Khoirul Tawim

Sabin ugi tegil
Sumber kesugengan alam
kagem para petani tuk mengais rezeki kesugengan
kaliyan nggathuk tenem dipunsabin kresaa dipuntegil
dados aktifitas sugeng lebet menggapai setunggal harapan
supados mukawis kala mugut pikantuk
inggil keberkahan karunia alam ingkang berlimpah

Pacul petani
dados pirantos sederhana tuk nggathuk tenem
kersanipun mukawis kala panen raya saged karaosaken
mboten namung dinikmati para petani
sayangipun dinikmati kagem kesugengan dipunsedaya alam
Tuk nyambet ambakan sugeng
amargi sugeng mbetahaken kekuwawen pangan

Para petani
mboten lelah ngasta damel disepanjang dinten
Walau terik surya menyengat dipunsalira panjenengan
panjenengan mboten hiraukan sekedhika
Demi pengabdian sugeng panjenengan sareng alam
amargi panjenengan pahlawan kekuwawen pangan
dadosipun jasa-jasamu satuhu tiada tara
kagem keberlangsungan ambakan kesugengan

Pacul para petani
sugeng sareng alam
Tuk meraih margi ambakan kesugengan
Demi pengabdian wonten alam semesta
lebet mewujudkan keberlangsungan sugeng
amargi pacul para petani penyambung ambakan kesugengan
Tuk ngasilaken panen raya: pantun, gandum, dhekeman ugi benten dadosipun

Kerudung kekapitadosanan


Dening: Khoirul Taqwim

Kala adalem mriksa kerudungmu
Penuh kaliyan hiasan kelembatan jiwa
satuhu ngasta remen cita kalbu
kala mriksani kerudung kekapitadosanan ingkang terpancar dipunrupa panjenengan
ngantos ngasta jiwaku larut lebet hayalan
kala ngenget kerudungmu ingkang penuh kekapitadosanan
dadosipun sedaya jantungku berdetak kencang
kala kerudungmu mraos dicakrawala angkasa raya

Kerudung kekapitadosanan
Terpancar disanubarimu ingkang paling lebet
ngantos sedaya rongga-rongga jiwaku
rumaos penuh kenyamanan
kala kerudungmu berkibar dimustakamu
sedaya jiwaku hanyut
ngantos larut berrsama kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem

Duhai kerudung kekapitadosanan
mekaten sae disanubari paling lebet adalem
ngantos menembus kedasar samudra jiwaku
amargi panjenengan kerudung kekapitadosanan
sampun terpancar ketaqwaan wonten Ilahi
satuhu penggalih pekertimu
mekaten mulia sapanjang hayatmu

Kerudung kekapitadosanan
ngasta adalem tenang lebet kegelisahan
amargi kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem
satuhu ngasta sedaya jiwaku bahagia raos
lebet dekapan bahagia ingkang mboten gambaraken
ngantos sedaya kalbuku penuh kaliyan raos remen cita
sareng kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem dimustakamu

Cahaya Enjing Dinten


Dening: Khoirul Taqwim

Surya miwiti terbit
Sementara embun enjing miwiti tiada
ngantos ngantosa enjing dinten menika
sareng keajaiban-keajaiban alam semesta
ngampil setunggal pirengan remen cita raos
badhe keberkahan alam ingkang satuhu menakjubkan
ngantos mlebet kerelung-relung jiwa paling lebet

Cahaya enjing dinten
Pertanda alam taksih berotasi kaliyan sempurna
ngantos mlebet kerongga-rongga dasar jiwa
Penuh kehangatan ingkang terpancar dipunenjing dinten
ngasta sedaya jantung berdegup kencang
Mengagumi cahaya enjing ingkang mekaten mempesona naluri jiwa
amargi cahaya enjing dinten penuh keberkahan alam
ngantos mboten saged dipunetang kenikmatannya

Sareng cahaya enjing
Membentang teng cakrawala raya
mraos bumi Nusantara
kraos sae karaos lebet kalbu
ngantos mlebet kesanubari ingkang paling lebet
badhe kesaen alam ingkang nyiramaken cahaya enjing dinten
sae merni disepanjang margi ambakan kesugengan

Cahaya enjing dinten
ngasta jiwa disambut kehangatan ingkang satuhu menakjubkan
ngantos mlebet kedasar samudra jiwa
badhe cahaya enjing ingkang penuh panorama alam
Menghangatkan dipunsaben rongga-rongga ambakan kesugengan
satuhu menakjubkan cahaya enjing dinten
Bah kilauan cahaya soca kesaen
amargi cahaya enjing penuh werni kesaen jiwa
ngantos mlebet kesanubari paling lebet raos

Geguritan Kerudung Ketaqwaan


Dening: Khoirul Taqwim

Kerudung bersandar dimustakamu
mimbuhi ayu nan jelita dirupamu
tenan gawe jiwaku krasa tenteram
wektu ndeleng kerudung ketaqwaan sing terpancar dijiwamu
nganti kabeh awakku gemetar rasa
dadi bentuk rasa kekagumanku sing njero
arep pesona becik kerudung ketaqwaan sing kowe enggo

Kerudung sing kowe enggo
dadi wujud ketaqwaanmu sing paling dhuwur
arep kegedhen sang mupu panduwe alam semesta
dadine kerudung ketaqwaanmu
kebak hiasan budi pekertimu sing luhur
tenan kowe wedok kebak cahaya kepangandelan
saka lubuk atimu sing resik
nganti ragamu sing anggun gemulai
becik mempesona rasa dikalbuku sing paling jero

Kerudung ketaqwaan
aku ngarani kowe saka jero lubuk jiwaku
amarga keteladanan budi pekertimu ngono luhur
nganti kabeh jiwaku mengagumimu
arep kebecikanmu sing menakjubkan rasa jiwa
amarga kowe ngono sempurna disaben jangkahmu
ngandung sayuta kebecikan sing tersimpan dibenakmu

Liwat kerudung ketaqwaan
kowe menehi siji keteladanan sing pangaji
nganti kabeh jiwaku dikebaki rasa bahagia jiwa
wektu mengenang kerudung ketaqwaanmu sing kebak keberkahan
amarga kerudung ketaqwaan sing kowe enggo
dadi simbol bektimu nang Ilahi
tenan aku mengagumi jiwamu
bareng kebecikanmu sing ngono menakjubkan kalbu paling jeroku

Geguritan Bening Jiwamu


Dening: Khoirul Taqwim

Udara enjing dinten
taksih kraos segar dijiwa
Sementara embun enjing
taksih nyingepi alam sekitar
satuhu ngasta kalbuku kraos sejuk
kala menghirup antawis enjing dinten ugi embun enjing
ngantos mlebet kerongga-rongga jiwa paling lebet adalem

Enjing dinten
sareng penggalih panjenengan ingkang mekaten agung
ngasta raos kalbuku terketuk raos
ngantos menembus kerelung-relung jiwaku
amargi kelembatan jiwamu mekaten sae mempesona
ngantos sedaya jiwaku ngendika
Jiwamu mekaten bening lembat gemulai
dadosipun ngatingal kesaen ingkang terpancar lebet jiwamu
satuhu jiwamu bening kraos
wonten beningipun udara sapanjang enjing dinten

Bening jiwamu
mekaten kraos kiyat mlebet kesanubariku paling lebet
amargi jiwamu wonten embun enjing
bening tiara tara adalem raos lebet jiwaku
ngantos ngantosa sedaya jiwaku mengagumi
badhe kebeningan jiwamu ingkang mekaten sejukkan raos
ngantos mlebet kepori-pori jantungku
badhe kesaen jiwamu ingkang mboten saged kulukiskan langkung tembung-tembung

Sareng kebeningan jiwamu
wonten salju ingkang mekaten resik gemulai
sae kraos disanubariku ingkang paling lebet
amargi kebeningan jiwamu mengusik sanubariku
kagem neneladani kesaen penggalih pekertimu
mekaten bening adalem raos dipunsaben detakan jiwaku
ngantos mlebet kesedaya dasar samudra kalbuku

Geguritan Ngangenke Jilbabmu


By: Khoirul Taqwim

Cahaya njoged esuk
isih krasa hangat disanubari
nganti nggawe kabeh kalbuku
rumangsa tenteram bareng jilbabmu kala kuwi
ning saiki tinggal siji kenangan rasa
mung kekangenanku babagan jilbabmu
sing membentang disinggasana cakrawala raya

Kelembutan jilbabmu
Pancarkan pesona kelembutan rasa
nganti nggawe jiwaku krasa hangat
wektu ngeling babagan jilbab dimustakamu
tenan jiwaku ngangenke jilbabmu sing ngono anggun mempesona rasa
amarga jilbabmu menyejukkan kalbuku sing paling jero
nganti mlebu kerelung kalbu rasaku

Ngangenke jilbabmu
nuwuhake rasa kekagumanku babaganmu ora terbendung
nganti mlebu kedasar jiwa sanubariku
nganti ora krasa sadhela jiwaku tertuju khusus kanggomu
amarga jiwaku wis terpaut rasa babagan kebecikan jilbabmu
nganti kabeh jiwaku ngangenke
arep kanan jilbab sing ana dimustakamu

Ngangenke jilbabmu
mimbuhi rasa kepangandelan nang Ilahi
amarga diwalik jilbabmu tersimpan budi pekerti sing luhur
nganti kabeh jiwaku
rumangsa awakmu kanggonan keteladanan kebecikan
tenan atiku terpaut saka jilbab becikmu
nganti kabeh kalbuku ngangenke babagan jilbabmu
sing becik mempesona rasa jiwa paling jeroku
matur nuwun kuhaturkan nang kebecikan jilbabmu saka lubuk atiku paling jero

Geguritan Revolusi ugi Anarkis


Dening: Khoirul Taqwim

Bantala lapang dados Abu
dalem ugi gedung kebesem sijago abrit
Sementara sakageman masyarakat berpesta pora
inggil asma revolusi ewah-ewahan
sayangipun mboten sekedhik masyarakat ingkang dados korban
ngantos ludiran-ludira
ngantos nyawa saknalika ical saking jasad
amargi anarkis ewah-ewahan ingkang dados-dados
Tanpa kontrol kemanusiaan
ingkang wonten ambisi kekuwaosan sasoca

Revolusi ugi anarkis
dados setunggal padu lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos nalar rekaos mengeja tentang revolusi ugi anarkis
amargi lebet setunggal revolusi
mboten awis ambisi kekuwaosan
mlebet lebet setunggal bentuk revolusi
ngantos ngasilaken anarkis lebet gejolak revolusi

Antawis revolusi ugi anarkis
sampun nyetunggal lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos rekaos nasikan antawis revolusi ugi anarkis
amargi kaping kalih istilah menika
sampun nyetunggal lebet bentuk ewah-ewahan
sayangipun sakasinggihanipun saged dipuntasikan
menawi anarkis yaiku: ambisi keserakahan sasoca
Sementara revolusi: yaiku ewah-ewahan menuju saen

Kala ewah-ewahan tiba
Revolusi ugi anarkis benthen tipis
nyetunggal lebet setunggal abahan
ngantos mboten awis soca rekaos nasikan
sayangipun jiwa suci saged nasikan kekalihipun
amargi jiwa suci tebih saking nafsu sasoca
sayangipun jiwa ingkang suci dilandasi kesaen penggalih pekerti
saking mrikia revolusi kedah tetap tindak dipunpasuryan bumi
dados bentuk ewah-ewahan saen
nembekaken anarkis kedah dipuntilaraken
amargi namung mbujeng nafsu sasoca

Geguritan Wedok Pangandel


Dening: Khoirul Taqwim

Rupamu nan ayu jelita
lulangmu bercahaya ana rembulan
awakmu semerbak arum kasturi
ning dudu kuwi aku mengagumimu
dudu amarga kayonmu bah Bidadari mudhun saka langit
dudu amarga kebecikan lambemu sing mungil
uga dudu amarga kelembutan lulangmu
ning kebecikan budi pekertimu
kuwi sing nggawe jiwaku larut jero hayalan babaganmu

Wedok pangandel
nganggo kerudung putih dimustakamu
kebecikan budi pekertimu
dadi suri tauladan kanggo alam semesta
amarga kebecikan budi pekertimu
ana embun esuk sing isih resik lan suci
tenan budi pekertimu ndhemok kalbuku sing paling jero

Wahai wedok pangandel
Keteladanam budi pekertimu
tenan nggawe alam semesta sejuk
ngono uga nggawe jiwaku rumangsa ketentraman
wektu ndeleng budi pekertimu sing becik
nganti kabeh nadiku bergetar
Menyaksikan kelembutan budimu sing ngono agung
nganti kalbuku kahyun-hyun sakamu

Wedok mangandel
kowe harapan tentraman alam
kowe jawaban saka angkara murka
supaya angkara murka dadi redam
Bahkan angkara murka dadi ilang
amarga digentekne karo kebecikan budi pekertimu
tenan harapan gedhe kuwi tertuju kanggomu
yaiku: kanggomu wedok pangandel sing wis mlebu dicelah-celah kalbuku paling jero

Pengen Daktulis Meneh


Dening: Khoirul Taqwim

Wektu ngeling kowe
kabeh jiwaku gemetar krasa
nganti jantung tambah ora ngaturan jero detakan sing ora kedelok
ning krasa kuwat mlebu liwat celah-celah jiwaku
amarga ana ati liya sing nyoba mekewuhi kabeh syaraf nadi-nadiku

Wektu ngeling kowe
pengen daktulis meneh babagan kisah sing tau keliwati
eluh kesedhihan ngiringi dalan jangkah awake dhewe
ngono uga eluh kebahagiaan uga melu ngiringi kisah awake dhewe
nganti ngantia wayah misahake awake dhewe
nganti ora turah wayah sethithika
kanggo ngguyon jero naungan kisah babagan cerito awake dhewe

0aktulis wektu kuwi babaganmu
wektu ketemu karomu
nganti wektu pisahan sing ora tau nemokake awake dhewe meneh
kabeh tinggal kenangan bareng tulisan-tulisanku diwayah dhikikkala
ning wektu aku ngeling kowe
aku pengen nulis meneh babaganmu
wektu sedhih arepa bahagia jero menapaki dalan diwayah dhikikkala

Cerito masa nuli
kaya misteri sing ora lair
ning kanan masa nuli
mubarang keyekten sing ora padokake
amarga masa nuli kanggonan masa saiki arepa masa sing arep teka

Geguritan Putri Bercadar


Dening: Khoirul Taqwim

Adalem serat sajakku
sareng gerimis dalu menjemput kegelapan
ngantos racikan-jemariku kraos wonten ingkang menuntun
kagem nyerat tentang putri bercadar
panjenenganipun putri endah menggalih luhur
Mengoyak jiwa kakung memandang kaliyan penuh kekaguman
amargi panjenenganipun putri sholikah berbalut ketaatan lebet nduwe agami

Putri bercadar
raos kagumku menggugah sajak-sajakku
kagem nyerat tentangmu
inggil kelembatan jiwamu
Kepasarahanmu wonten Ilahi
nunjukaken jiwamu penuh kaliyan kesaen ketaqwaan

Duhai putri kapitadosan
Raut rupa panjenengan tertutup cadarmu
sayangipun dipunpanjenengan taksih kemriksa sae
sareng balutan kekapitadosanan ingkang nyarungani langkah jiwamu
ngantos ngantosa wanci dalem nyerat tentangmu
sareng sajak-sajakku

putri bercadar
dalem mengagumi akhlakmu
Bumi dados saksi kepribadian luhurmu
tawang dados saksi kesaen penggalih panjenengan
dalem nyerat panjenengan kukenang dipunpanjenengan lebet sajak-sajakku

Duhai putri bercadar
Ketegaran jiwamu bukti bektos panjenengan wonten Ilahi
ngantos ngantosa wanci
dalem ngapangaken keteladananmu
sareng balutan kesaen kapitadosan panjenengan
lebet naungan sang mentis pangagungan alam

Geguritan Dalu Nduwe Kartika


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu nduwe kartika
Penuh werni-warni kesaen
Sayup-sayup angin dalu midhanget
tambah mimbeti kawontenan alam kesyahduhan
sareng sinar rembulan pajar benderang dipunmega-mega

Kesaen dalu
sareng cahaya kartika ingkang penuh gelora alam
ngampil jiwa penuh kebahagiaan mboten kuwawi raos
amargi dalu nduwe kartika dipundinten menika
mimbeti pesona alam menakjubkan sedaya jiwa

Dalu nduwe kartika
Penuh panorama menakjubkan
ngampil kawontenan alam penuh sekaran kemerduan
ngantos sedaya jiwa larut lebet kesarengan
sareng alam nduwe kartika kesyahduhan

Panorama dalu nduwe kartika
segahaken ketenangan jiwa merasuk sukma
ngantos ampil alam berdendang
Sahut menyahut ndherekne setunggal sami benten
Ketakjuban inggil kesaen alam penuh cahaya kartika
saking ujung kilen ngantos ujung wetan
dalu nduwe kartika penuhi alam raya

Pagi Nan Sae


Dening: Khoirul Taqwim

Semerbak enjing dinten
sareng embun enjing
Sejukkan jiwa kaken
dados jiwa penuh aura kesaen
nyingepi sedaya benak kalbu
lebet dekapan kelembatan dipunenjing dinten

Desir enjing dinten
Alam nan sae dipenuhi werni ketakjuban
ngantos ngasta jiwa kraos lebet kawontenan kenikmatan
satuhu penggalih penuh remen cita
lebet dekapan enjing dinten nan ceria
Bersenandung lebet aura kesaen jiwa

Ceria enjing dinten
kraos lebet dekapan jiwa
ngasta kawontenan raos penuh gairah sugeng
amargi enjing dinten sampun ngampil raos
Penuh kebahagiaan tiada tara kenyamanan dipunsaben jengkal jiwa kraos

Enjing nan sae
kawontenan kemerduan alam
mimbeti kawontenan remen cita lebet jiwa
ngantos ngasta salira terlena
badhe kesaen alam dipunenjing dinten
lembat kraos lebet benak kalbu ingkang paling lebet
Pancarkan raos keanggunan dipunenjing nan sae kraos

Geguritan Kelembatan Putri Bercadar


Dening: Khoirul Taqwim

Kala saking tebih
dalem menatapmu kaliyan bahagia
sayangipun dalem mboten mriksani rupa panjenengan
amargi rupa panjenengan dibalut kaliyan sehelai nyamping cadar
ngantos ngantosa wanci lebet benakku ngendika
Subhanallah, alangkah sae putri menika
inggil ketaatan agami ingkang menuntun
badhe kepribadian panjenenganipun putri bercadar

Putri bercadar
kelembatan jiwamu yaiku: soca kagem alam semesta
Akhlakmu lebet balutan kesaen ingkang tiada tara
ngantos ngantosa wanci dipunpanjenengan badhe dados keteladanan kagem insan manusia
kagem mengeja kesugengan sareng kekapitadosanan wonten Ilahi
mekaten ugi mimbeti ketaqwaan kagem panjenenganipun ingkang mriksani sehelai cadarmu

Putri bercadar
kekekahan prinsipmu badhe dados keteladanan
kekekahan jiwamu badhe dados ketintriman
ngantos ngantosa wanci dipunpanjenengan badhe dados panorama kesaen
sareng cadarmu lebet dakwahmu
Menuju kesaen alam semesta

Duhai putri bercadar
kelembatan jiwamu yaiku: kekiyatan kekapitadosanan
Tingkah pajeng panjenengan yaiku: kemuliaan ketaqwaan
ngantos ngantosa wanci dipunpanjenengan badhe dados panempuh jiwa
kala insan mriksani kesaen akhlakmu sareng sehelai nyamping cadarmu

Duhai putri bercadar
dipunpanjenengan dados panyoca kesaen alam
sareng kelembatan jiwamu
kala nyarungani cakrawala kesugengan
Penuh kaliyan gairah remen cita
Berbalut cadar lebet naungan sang mentis pangagungan alam
dipunpanjenengan putri bercadar dipenuhi kaliyan aura kelembatan
Menyejukkan kalbu ingkang paling lebet sareng balutan cadarmu
ngantos ngantosa wanci badhe kekapitadosanan ugi ketaqwaanmu
Menghampiri sedaya jiwaku
ngantos ngasta penggalih sejuk penuh kaliyan gairah kelembatan
kala ngenget dipunpanjenengan putri bercadar kaliyan akhlak kemuliaanmu

Geguritan Tragedi Bom Ibu Kitha


Dening: Khoirul Taqwim

Margen taksih berdebu
saknalika dados cairan ludira
kala bom meledak dipunsamukawis penjuru kitha
Mengepullah kukus melambung inggil dicakrawala
Bom rahina punika ndhawah teror ngajrihaken
Mencekam kagem saben mustaka insan manusia
kala mriksani teror disepanjang margi keramaian ibu kitha

Teror bom
Mencekam kraos disudut-sudut kitha
ngasta raos ajrih kagem panjenenganipun ingkang rumaos
ngantos mboten kraos teror bom miyar kados memedos mboten bertuan
Televisi martakaken inggil tragedi bom rahina punika
ngantos koran-koran mboten kentun ugi martakaken tentang bom rahina punika
Bahkan manjenenganipun sosial mboten kendel-kendelipun
ngendikakaken bom tragedi kemanusiaan teng ibu kitha

Ledakan bom teng ibu kitha
dados buah lathi dipunwande-wande kopi
ngantos ngantosa samukawis penjuru dunia midhanget
inggil tragedi bom ibu kitha
Mencekam kawontenan
ngajrihaken kondisi rahina punika
ludira mengalir teng ibu kitha
waspa kesekelan mboten terbendung sampun
inggil tragedi bom ibu kitha rahina punika

Teror bom rahina punika
dados pertanda alam ketintriman taksih sawates harapan
Teror bom rahina punika
mimbeti deretan panjang tragedi kemanusiaan
Teror bom rahina punika
dados pertanda raos kenyamanan taksih lebet lingkaran pitakenan
Teror bom rahina punika
Pertanda alam kemanusiaan taksih dipenuhi kaliyan keserakahan membabi buta
Teror bom rahina punika
Menjelma dados memedos teng ibu kitha
ngantos ngantosa wanci teror bom rahina punika
dados konsumsi warta dialam raya

Geguritan Putri Berjilbab


Dening: Khoirul Taqwim

Kibaran jilbabmu
Sejukkan penggalih memandang
kraos dipunpanjenengan kados permadani kaliyan kesaen ingkang satuhu menakjubkan
ngantos penggalih dipunngasta berdebar dipunkala memandang jilbabmu melingkar dimustakamu
mekaten sae rupawan rupa panjenengan bersanding kaliyan jilbabmu
ngantos penggalih menika tertawan kapang
sareng jilbab ingkang panjenengan agem

Putri berjilbab
dalem memandangmu tanpa jemu sekedhika
ngantos mboten kraos jiwa mlebet lebet jilbabmu ingkang satuhu mengagumkan
penggalih pundi ingkang mboten terpaut kaliyan jilbabmu?
mekaten sae rupawan rupa panjenengan dibalut kaliyan jilbabmu
Penuh kaliyan kesaen ingkang menakjubkan dipunsedaya jiwa

Duhai putri berjilbab
Ayu jelita terpancar lebet sanubarimu
Detakan jiwamu penuh kaliyan kekapitadosanan
Tingkah pajeng panjenengan sumber ketaqwaan
ngantos kala dalem menatapmu kaliyan kelembatan
dipunpanjenengan putri berjilbab terpancar pesona kesaen Bidadari
satuhu dipunpanjenengan menakjubkan lebet genggaman kesempurnaan

Putri berjilbab
dipunpanjenengan keteladanan kagem insan manusia
penggalih luhurmu maningalanaken kesaen agami panjenengan
mekaten ugi kendahan rupa panjenengan
maningalanaken kesaen sang mentis pangagungan alam
ngantos ngantosa jiwaku larut lebet bayang-bayang pasuryan kerudungmu
mraos dipunsaben langkah jiwaku
dipunpanjenengan putri berjilbab penuh kaliyan aura kesaen
satuhu dipunpanjenengan menakjubkan kagem alam semest

Wektu Sajak Demen Anyak Daktulis Kanggomu


Dening: Khoirul Taqwim

Kuncup kembang anyak mekrok
wektu kuwi sajak demen anyak daktulis kanggomu
mung sang mupu panduwe alam sing ngerti apa sing dakrasa
dhuwur desahan jiwa sing anyak krasa didasar atiku
amarga dikok dakrasa jawaban saka samubarang pitakonan jero benakku
nganti ngantia wayah jiwaku tuwuh kembang bareng asmaramu
nganti ngantia uga dikok kanggonan saka ambekan detak jantungku
tenan jiwaku kanggomu bareng basa rasa

Wektu kembang isih mekrok ditaman jiwa
dikok ngaton ayu jelita mendung atiku
nganti daku kepanah asmara kangen
nyarasa sing terpendam jero kalbu
amarga dikok asmara becik sing kukir jero jiwaku
nganti daku larut jero bayang-bayang rai becikmu

Wektu kembang tuwuh kembang
dikok kaya sosok Bidadari sing berlabuh
teka jero jiwaku kebak karo kelembutan
amarga dikok kanggonan kesempurnaan alam semesta
nganti ngantia dikok membangkitkan gelora jiwaku karo pancaran budimu
nganti daku terpaut bareng kelembutan asmaramu
tenan ngono gamblang kebecikanmu krasa jero sanubariku

Nek esok kok isih teka dibenakku
Haturkan salam kangenku kanggomu
amarga dikok yaiku: jawaban jiwaku
kanggo mengisi rasa kalbuku sing suwe membeku
ning diwektu dikok teka jero benakku
aku rumangsa dikok asmara saamba samudra rasa
ngono uga aku rumangsa asmaramu becik sing teka jero detak jantungku
amarga dikok yaiku: samubarang-galanya
kanggoku lan salawase

Geguritan Kenangan Sae


Dening: Khoirul Taqwim

Kala tindak sareng panjenengan
kraos sae dunia adalem raos
ngantos sedaya kalbuku rumaos kanyamanan kraos
amargi dipunpanjenengan saged memghadirkan gojek gujeng
Padahal kawontenan malih duka lara
dipunpanjenengan ugi saged ndhatengaken ketenangan jiwa
Padahal kawontenan malih resah balau lebet jiwa

Kenangan sareng panjenengan
dados kenangan sae lebet benakku
ngantos sedaya jiwaku
kala ngenget panjenengan sayuta kesaen kraos
ngantos mlebet lebet dasar penggalih adalem
amargi dipunpanjenengan kageman ambakan sugeng adalem
mlebet dipunsamukawis penjuru arah jantungku

Kala surya miwiti terbit
kala punika kenangan tentangmu dhateng lebet benakku
ngantos sedaya jiwaku
rumaos wonten samukawis ingkang dhateng tentangmu
sareng balutan kenangan ingkang sae
ngantos detik menika dereng kelimengan lebet benakku
amargi dipunpanjenengan dados pelabuhan jiwaku
kala salira rumaos sepen lebet mengeja langkah sugeng menika

Mengenangmu
Pancarkan aura kebahagiaan
amargi dipunpanjenengan soca jiwaku
kala salira lebet dahaga kesalitan badhe asih gandrung
dipunpanjenengan salajeng dhateng
Walau namung sawates kenangan
sayangipun punika sedaya kraos kenangan sae
sapanjang ambakan margi jiwa menika

Kala Nawala Gandrung Adalem Serat


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu dados saksi
kartika dados inspirasi
Kegelapan dalu taksih nyingepi alam semesta
swanten binatang taksih midhanget nyaring dipunbantala lapang
mekaten ugi sinar rembulan taksih nyingepi alam tambatan jiwa
ngantos ngantosa penggalih adalem terketuk dening panjenengan
dipunpanjenengan ingkang adalem raos lebet benak jiwa ingkang paling lebet
amargi panjenengan mutiara jiwaku
sae, permai kala ngenget panjenengan

Kala jiwa miwiti mboten terbendung
badhe kersa adalem tentangmu
kala punika nawala gandrung adalem serat kagem panjenengan
Walau bahasaku mboten sasae mendung raya
sayangipun raos ikhlasku nggandrungi pajenengan
sampun sampun ditenem didasar samudra jiwaku
ngantos sedaya nadiku bergetar
kala tembung-tembung adalem serat kagem panjenengan
saking penggalih paling lebet adalem

Kala nawala gandrung adalem serat kagem panjenengan
mboten kraos waspa mengalir deras saking kelopak soca adalem
ngantos sedaya kujur salira adalem kraos beku
resah gelisah ingkang adalem raos kala punika
sayangipun jiwaku taksih ngupados tegar
Walau awrat adalem raos lebet benak sanubariku
kala mengungkapkan raos gandrung adalem kagem panjenengan

Nawala ingkang adalem serat kagem panjenengan
makili pangraos jiwaku inggil raos adalem tentangmu
Walau sedaya raos adalem mboten saged adalem serat kaliyan kesempurnaan
sayangipun paling mboten dalem nate nyerat sekelumit raos kalbuku kagem panjenengan
ngantos ngantosa salira adalem ngendikakaken raos gandrung ingkang adalem serat kagem panjenengan
Walau namung namung bahasa sederhana
sayangipun agung harapanku dipunpanjenengan mangertos tentang raos jiwaku
Tertuju namung kagem panjenengan sapriyantun adinda ingkang digandrungi
Kuhaturkan matur sembah nuwun kagem panjenengan saking penggalih paling lebet adalem

Geguritan Keanggunan Kerudungmu


Dening: Khoirul Taqwim

Rupa panjenengan ayu jelita
kala dalem menatapmu kaliyan kelembatan
Mustakamu tertutup rapat kaliyan kerudung keanggunan
Lambaian kerudungmu mekaten sae rupawan
ngantos pancarkan pesona jiwa mlebet lebet sanubari ingkang paling lebet
Bahkan ngantos mboten kraos salira terbang melayang
sareng kesaen kerudung keanggunanmu

Kala dipunpanjenengan ngagem kerudung keanggunan
ebo endah ayu jelitamu sampun ditenem lebet kalbu
ngantos ngantosa wanci alam semesta berdendang kaliyankemerduan jiwamu
amargi dipunpanjenengan putri sholikah lebet naungan Ilahi
Penuh kaliyan raos keagungan lebet benak kalbu ingkang paling lebet

Keanggunan kerudungmu
mimbeti kawontenan alam nan sae permai
Sejukkan jiwa-jiwa kaken
dados kelembatan lebet benak ingkang paling lebet
ngantos merasuk sukma lebet keanggunan setunggal raos

Kerudung keanggunan
ngatingal kesaen lebet detak jiwa
ngantos mlebet disanubari ingkang paling lebet
ngampil sayuta kebahagiaan ingkang tertera dipunsetunggal faktakesugengan
amargi kerudung keanggunanmu
Memancarkan keanggunan tiada tara kesaen
ngantos ngantosa sampun ditenem lebet benak jiwaku ingkang paling lebet

Geguritan Atiku Terdampar Jilbabmu


Dening: Khoirul Taqwim

Jilbabmu
gawe jatungku berdetak kencang
nganti panah asmaraku
pengenke dikok bareng sajak-sajakku
kanggo terus ngupadi nulis aksara-aksara
nganti dadi kenangan rasa
amarga dikok asmara becik sing dakrasa jero batinku
kabeh babagan dikok krasa kebecikan disanubari sing paling jero

Duhai jilbabmu
atiku terdampar barengmu
nganti kabeh jiwaku tertoreh kangen kanggomu
amarga jilbabmu wis mendung didasar samudra kalbuku
nganti daku rumangsa nyaman wektu ngeling jilbab dimustakamu
ngono becik kowe karo jilbabmu
nganti wit-wit bersenandung dhuwur kebecikan sing kok duweni

Jilbab dimustakamu
ngono becik rupawan dakrasa dibenakku
nganti jiwaku mung tertuju kanggomu
amarga dikok becik kaya kembang sing lagi mekrok ditaman asri
nganti nggawe jiwaku bahagia wektu ngeling jilbab sing kok enggo dimustakamu
tenan atiku terketuk saka jilbabmu
krasa nyaman jiwaku wektu minggat kebecikanmu

Atiku terdampar
bareng jilbab sing kok anggo dimustakamu
nganti atiku isih ngeling rupamu sing kedelok becik mempesona
nganti dikok kedelok kaya Bidadari mudhun saka langit
ayu kedelok jero jiwa
Pesonamu krasa sejuk bareng jilbab sing kok enggo dimustakamu
nganti merasuk bareng sukmaku sing paling jero

Geguritan Keheningan Dalu


Dening: Khoirul Taqwim

Dalu taksih dihiasi kartika
Rembulan taksih bersinar pajar benderang
Sementara bumi taksih terlelap dikeheningan dalu
sedaya kraos sunyi sareng dalu kaliyan sayuta cerios
ngantosa wanci dalu kasinggihan-kasinggihan lebet kawontenan asing kraos
ngantos ngatingal geliat sepen disanubari
kraos mrat aroma keheningan dalu menika

Dalu menika
mboten sabaenipun kaliyan dherekan senandung alam
sayangipun dalu menika wonten keganjilan kraos
ngantos kawontenan alam kraos keunikan ingkang penuh misteri pitakenan
amargi dalu menika haru bintu swanten binatang midhanget lirih didinding-dinding talingan raos
mboten sabaenipun kawontenan alam sekitar menika
sedaya penuh kaliyan tanda ndangu setunggal raos jiwa ingkang paling lebet

Keheningan dalu
mimbeti kawontenan penuh kaliyan setunggal kejanggalan raos
sayangipun sedaya kedah tetap tindak arah
kala nyarungani langkah margi panjang ambakan menika
lebet nyarungani samudra keheningan dalu
Tuk ngupadi jejak-jejak langkah setunggal margi ambakan panjang menika

Kala keheningan dalu
taksih muncul lebet kondisi ingkang rekaos dieja artos
ngantos ngantosa dalu menika dipenuhi werni raos tentang asa
lebet rajutan pitakenan ingkang rekaos dipunpirsa dening setunggal nalar
ngantos ngantosa wanci keheningan dalu mekaten nduwe artos
Tuk instrospeksi salira lebet melangkah menuju rajutan jiwa pasti
sedaya gambar nyaraos lebet asa
Tags :
Geguritan Kewanen Para Mujahid

Dening: Khoirul Taqwim

Wektu bom meletus
kok ora tau wedi ngadhepi samubarang bahaya uripmu
kok tetap berjuang dhuwur jeneng agamamu
aku salut dhuwur kewanenmu
Demi pengabdian lan kepitaya anmu
kowe sang Mujahid ora tau wedi sethithika
wektu mewujudkan kebeneran sing kowe cekel kukuh

Ben rentetan senjata geni meletus
nganti menghujam bola-bali jangkahmu
ning kok tetap tegar kebak karo kesabaran
Demi perjuangan jihadmu jero labuh tauhidmu
amarga perjuanganmu dadi bekti kepangandelanmu nang Ilahi
Tuk mewujudkan keadilan neng samudra alam semesta

Para Mujahid
kewanenmu ketulis neng tinta emas
dhuwur apa sing kowe perjuangkan dina iki
ben kepaten menjemputmu
ben awakmu lebur hancur dadi debu
kowe tetap berjuang tanpa lelah sethithika
amarga kowe wis dikongkon sang mupu panduwe alam
Tuk berjuang membasmi kedzaliman disigaran rai bumi iki

Kewanen para Mujahid
wektu mortir-mortir keserakahan menghujam
Menghancurkan samubarang apa sing ana
kowe arep tetap bejuang bareng akidah sing kowe junjung dhuwur
nganti tumekaning pati
Demi kobaran semangat perjuangan disaben jangkah kepangandelanmu

Sang Mujahid
Firman lan sabda
wis dadi dalan uripmu
Demi perjuanganmu menuju ketaqwaan
nganti nang titik keikhlasan
kowe arep terkenang sadawa masa
dhuwur kewanen sing kowe torehkan
Demi labuh kesucian agamamu

Geguritan Jam Sapratigan Dalu


Dening: Khoirul Taqwim

Kala dinten taksih gelap
gebag sapratigan dalu tepat
Kumencoba wungokaken salira
ngupados meniti dinten lebet perenungan suci
supados sang Ilahi salajeng maringi kegampilan wonten salira
kala meniti margi kesugengan raos menika

Jam sapratigan dalu
dinten ingkang tepat tuk berserah salira wonten Ilahi
Tuk meniti margi kondur
Menuju pencerahan sang mentis suci
dadosipun dipundinten esok tiba
Keberkahan Ilahi salajeng dipunsaged wonten salira
supados dinten-dinten salajeng dipunwerneni kesaen salira

Hening dinten menika
gebag sapratigan dalu tepat
kraos kesejukan penggalih miwiti dhateng dibenak paling lebet
ngantos mlebet kedasar jiwa ingkang penuh kenyamanan raos
satuhu kesenyapan jam sapratigan dalu menika
mimbeti kekhusyukan penggalih kala berdo'a wonten Ilahi
supados salira salajeng dipunparingi margi kekasinggihanan Ilahi
lebet meniti dinten-dinten disepanjang kesugengan menika

Dinten nunjukaken jam sapratigan dalu
sedaya jiwa kresaa raga miwiti tertuju wonten Ilahi
supados dinten menika kresaa esok njing emben
Keberkahan salajeng maweni salira
kala menapaki lika-liku margi panjang kesugengan menika
ngantos ngantosa ketenangan raos dibenak jiwa paling lebet
dadosipun dipunjam sapratigan dalu menika
wanci ingkang tepat adalem raos lebet perenungan salira
Tuk nyagedaken pitutur saking sang mentis pangagungan alam
Tuk menggapai sugeng penuh kebahagiaan salira
kala mengeja margi langkah ambakan menika

Geguritan Alam pangreden


Dening: Khoirul Taqwim

Kala enjing dinten
dalem mriksani alam kesaen pangreden
Nampak kemriksa pohon arupi ijem taksih tertata kaliyan kesuburan
mekaten ugi swanten peksi-peksi taksih midhanget sayup-sayup kemerduan
satuhu menakjubkan alam pangreden
Penuh kaliyan keasrian alam kesaen disepanjang margi pangreden
ngantos ngasta batos kraos tenang
kala mriksani alam pangreden

Kesaen alam pangreden
Terlukis sareng sajak-sajakku
ngantos mboten kraos alam pangreden menyentuh dasar kalbuku
ngantos batos adalem rumaos waluya
kala wonten dialam pangreden ingkang penuh kesaen werni
ngantos salira terpaut penggalih sareng ketakjuban alam pangreden
sae karaos lebet kalbu ingkang paling lebet

Alam pangreden
maringi werni kesugengan jiwa
ngantos mlebet lebet benak ingkang paling lebet
sedaya kraos remen cita kebahagiaan lebet raos
ngantos mlebet kedasar jiwa paling lebet
amargi alam pangreden maringi raos lebet jiwa
Tuk mengeja setunggal jarwi kebahagiaan
sareng kesaen alam pangreden ingkang sanget menakjubkan raos

Keasrian alam pangreden
ngatingal alam ingkang taksih waluya
kraos lebet batos penuh kesejukan kraos
ngantos ngasta sedaya jiwa rumaos bahagia
kala mriksani alam pangreden ingkang taksih alami habitatnya
amargi alam pangreden ngasta decak kagum jiwa
inggil kesaen alam pangreden ingkang kraos asri
sae diraga kresaa dijiwa paling lebet

Geguritan Sosok Bidadari


Dening: Khoirul Taqwim

Kayon rupamu
nggawe ati kaum adam uwis ditandur rasa
Apalagi ditambah kelembutan budimu
Tiada Tara kebecikan sing kowe duweni
amarga dikok sosok Bidadari sing becik
nganti kabeh jiwaku bergetar rasa
wektu dikok teka jero benakku sing paling dasar

Sosok Bidadari
ana dijero jiwamu
ngono anggun kabeh ragamu
nganti kowe pancarkan pesona suri tauladan kebecikan
Harum semerbak ngarum nang awakmu
kaya lenga kasturi sing ana diawakmu
nganti nganti kabeh jiwa iki
krasa dikok yaiku: sosok Bidadari sing tiara tara kayonmu

Kelembutan rupamu
ngono mendung ati sing paling jero
nganti kabeh jiwa iki
mengenke ketekanmu
Tuk sanuli ana dicedhak benakku
amarga dikok sosok Bidadari sing kebak keistimewaan
tenan dikok menakjubkan kabeh jiwa iki

Kayonmu
ora mung sawates ragamu
ning budimu kebak karo kepangandelan
Bahkan saben jangkahmu dibalut karo ketaqwaan
tenan jiwa iki wis tertawan kangen
nyarasa lan asa babaganmu sing ngono becik dakrasa
nganti kalbuku mlebu bareng kayonmu
nganti kedasar samudra jiwaku sing paling jero
nganti awak tiba ati bareng jiwa lan budimu
amarga dikok kebecikan alam semesta
ngono becik samubarang sing kowe duweni
kabeh kebak samudra kebecikan
wektu ngeling kowe dadi sosok Bidadari jiwaku

Gerimis Jawah Sonten


Dening: Khoirul Taqwim

Gerimis jawah sonten
ngasta penggalih bahagia kraos
ngantos sedaya detakan jiwa
rumaos kusadani saking samukawis sesakit gundah gulana
amargi gerimis jawah menika
maringi werni tentang jarwi raos jiwa
ingkang kian dinten rumaos sejuk
kala gerimis jawah sonten tiba

Kesejukan gerimis jawah
ngasta sedaya salira adalem segar kraos
kala gerimis jawah mengguyur dhusun adalem
Panorama gerimis jawah kemriksa raos
ngantos ngasta sedaya penggalih adalem kraos rena ria
satuhu gerimis jawah sonten menika
Menggugah penggalih dados remen cita
inggil keberkahan gerimis jawah sonten menika

Raos nyaman
kraos didasar samudra jiwa
ngasta sedaya syaraf-syaraf
Kendor saknalika rumaos
kala gerimis jawah tiba
kaliyan ngampil sayuta kesaen alam raya
Membikin kawontenan panorama kesaen gerimis jawah sonten
dados kesaen raos

Kerawuhan gerimis jawah sonten tiba
Pancarkan kesejukan alam raya
kaliyan ngampil kecerahan penggalih
kala gemericik tirta mengalir saking tawang kebumi
ngantos ngasta nyaman dipunpenggalih
mlebet direlung-relung dasar jiwa
ngantos kesaen gerimis sonten tiba
Membahana lebet detakan raos

Geguritan Teng Pantai Gondo Mayit


Dening: Khoirul Taqwim

Surya miwiti tenggelam
ngatingal kesaen pantai ingkang menakjubkan
sae merni disepanjang lathi pantai kraos
ngantos ngasta sedaya dasar samudra jiwa
nyamleng kraos lebet batos paling lebet
amergi sunset teng pantai gondo mayit Blitar
ngasta decak kagum jiwa
kala mriksani sunset ingkang penuh kesaen

Sunset teng pantai gondo mayit
ngasta penggalih kraos nyenyak teng jiwa
kaliyan pemandangan ingkang satuhu mengagumkan
ngantos sedaya jiwa kraos tintrim
amargi sunset teng pantai gondo mayit
ngasta jiwa kraos bahagia raos
sareng deburan ombak teng kala sunset tiba

Kala soca lukar memandang
saking celak kresaa saking ketebihan
Tatkala sunset tiba teng pantai gondo mayit Blitar
sedaya jiwa kejemparing raos
Menyaksikan tenggelamnya surya tiba
ngantos ngasta decak kagum soca memandang
Apalagi sunset teng pantai gondo mayit Blitar
manggen teng pamethat Samudra Hindia
sareng wiyaripun samudra mboten ngantos
ngantos ngantosa ngasta penggalih remen cita kraos

Panorama pantai gondo mayit
sareng deburan ombak menjulang
Menembus cakrawala angkasa
kala sunset tiba teng sapanjang pantai
ngasta raos kalbu penuh decak kagum
ngantos ngasta sedaya jiwa bahagia raos
amargi deburan ombak pantai teng gondo mayit
sae kraos lebet detakan jantung ingkang paling lebet
ngantos sedaya nadi jiwa
dados bahagia kraos teng dasar benak ingkang paling lebet

Geguritan Kebecikan Pantai Tambak Blitar


Dening: Khoirul Taqwim

Pantai tambak Blitar
kebecikan sing menyimpan pesona alam
tenan menakjubkan kebecikan pantainya
nganti nggawe ati berdecak kagum
dhuwur kebecikan alam pantai tambak Blitar
amarga kebecikan pantainya
nggawe rasa jiwa bahagia rasa
nganti tuwuh kembang neng dasar kalbu sing paling jero

Wektu ndeleng deburan ombak pantai tambak Blitar
nggawe jiwa hanyut jero dhemen cita rasa
nganti kabeh jiwa digawe rasa kesempurnaan
jero celah-celah kebahagiaan jiwa
amarga pantai tambak Blitar
Menyimpan sayuta rasa kalbu sing becik
nganti mlebu neng kalbu sing paling jero

Duhai pantai tambak Blitar
kebecikanmu daktulis jero sajakku
amarga kebecikanmu menyimpan keanggunan werna rasa
nganti kabeh jiwaku tertuju sakamu
dhuwur kebecikanmu sing menakjubkan siji rasa kalbu
nganti daku tiba ati nang pantai tambak Blitar
sing menyimpan siji rasa neng dasar jiwa

Kebecikan pantai tambak Blitar
nggawe kahanan alam kebak karo kehangatan rasa
Apalagi wektu ndeleng srengenge tenggelam dipantainya
tenan menakjubkan siji rasa jiwa
nganti kabeh jiwa tertuju dhuwur kebecikan alam rasa
amarga pantai tambak Blitar
nggawe kabeh jiwa kebak decak kagum
dhuwur kebecikan alam pantainya

Pantai tambak Blitar
manggon neng panjungkat Samudra Hindia
segarane sing ngono amba
nganti mata ora saguh memandang
amarga ambane menembus celah-celah jagad raya
tenan atiku takjub digawene
wektu ndeleng panorama kebecikan pantai tambak Blitar
nganti mlebu dijiwaku sing paling jero

Geguritan Kerudung Mahabbahmu


Dening: Khoirul Taqwim

Kenangan becik
wektu kerudung mahabbahmu
kowe enggo dimustakamu
kowe ngono nampak ayu jelita
karo rai ayumu
tenan atiku digawe kahyun-hyun sakamu
arep keperibadianmu sing luhur
arep kepangandelanmu sing terpancar dikalbumu paling jero
.
Kerudung mahabbahmu
ngono becik disanubari
nggawe kabeh atiku teka kanggomu
jero naungan keberkahan Ilahi
amarga kerudung mahabbah sing kok anggo
ngono becik rupawan pancarkan ketaqwaan nang Ilahi
tenan atiku kebak dhemen cita
wektu memandang kerudung mahabbah dimustakamu
.
Kebecikan kerudung mahabbahmu
Pancarkan pesona ana cahaya menembus embun esuk
amarga kerudung mahabbahmu nggawa aura ketentraman jiwa
nganti mlebu kerelung-relung dasar samudra kalbuku
ngono lembut krasa dibenakku
nganti ora krasa kabeh jiwaku
Mengagumi kerudung mahabbahmu
becik rupawan krasa dibenakku sing paling jero
.
Kerudung mahabbahmu
ngono syahdu jero panorama alam keajaiban
kebak dhemen cita kebahagiaan sing tiada tara
amarga kerudung mahabbahmu
Pancarkan keistimewaan rasa dibenak jiwaku
nganti mlebu didetakan jantung paling jero
nganti ora ketung cacah detakannya
tenan jiwaku tertawan saka kerudung mahabbahmu
wektu kok enggo dimustakamu
krasa ngono becik didasar samudra jiwaku

Urip Neng Ujung Bedhil


Dening: Khoirul Taqwim

Mujahid
urip neng ujung bedhil
Tanpa lelah pengabdianmu
kanggo berjuang menuju kebekten suci
Perang wis dadi takdir kuripanmu
nganti dina nggenti dina ora kok hiraukan
amarga uripmu wis nyiji neng ujung bedhil perang

Para Mujahid
wektu getih mengalir diawakmu
kowe tetap tegar berjuang didalan sang mupu panduwe alam
nganti dikok ora ngenal wayah
amarga uripmu wis kok abdikan
bareng perjuangan suci
Menuju kehadirat Ilahi

Wahai para Mujahid
uripmu neng ujung bedhil perang
wektu nyawamu terancam
Bahkan nyawamu ilang saka ragamu
kuwi wis dadi kebiyasan jero perjuanganmu
amarga uripmu wis tergaris neng ujung bedhil perang
dhuwur jeneng jihadmu wis dadi siji ambekan
Menuju obahan suci sing kowe pitaya i

Urip neng ujung bedhil perang
Memunculkan mubarang harapan gedhe
menawa mubarang dina kebentuk mubarang negeri
kebak karo keadilan
kebak karo kemakmuran
kebak karo kebekten
uga kebak karo kesejahteraan
nganti kebentuk mubarang negeri sing kebak keberkahan Ilahi
kuwi kanggonan saka cita-citamu
saka kowe wahai para Mujahid

Geguritan Tirta Terjun Sedudo


Dening: Khoirul Taqwim

Tirta mengalir tebih
saking waradinan inggil
ngantos ngantos waradinan andhap
wonten sang surya menyinari alam semesta
Penuh kaliyan kesaen werni ingkang menyimpan setunggal raos
inggil kesaen hukum alam ingkang mekaten sempurna
Walau kadang kala nalar mboten saged menembus hukum alam
amargi alam rekaos ditebak arah ugi tujuan
sayangipun alam saged karaosaken dibenak jiwa ingkang paling lebet

Tirta terjun sedudo
manggen teng daerah Nganjuk Jawi wetan
Menyimpan setunggal raos
amargi tirta terjunnya
mekaten sae rupawan
kaliyan alam ingkang dipunsegahaken
Nampak asri menyejukkan relung-relung kalbu
ngantos sedaya detakan jiwa
rumaos bahagia kala teng celak tirta terjun sedudo

Adalem serat sajakku
Tentang tirta terjun sedudo
tirta ingkang mekaten bening mempesona jiwa
ngantos mlebet menuju alam penuh remen cita
amargi hamparan ijem mekaten sae merni
mekaten ugi redinipun mekaten anggun mempesona kalbu
ngantos ngantosa sedaya jiwaku
rumaos kampil sekaran alam
Anggun kraos dibenak jiwa ingkang paling paling lebet
kala wonten ing tirta terjun sedudo

Kendahan alam
Tatkala mriksani tirta terjun sedudo
kala memandangnya saking celak kresaa saking ketebihan
kraos alam surgawi mlebet direlung-relung jiwa
ngantos sedaya salira adalem rumaos bahagia jiwa
Penuh kaliyan aura kebahagiaan
ngantos mlebet dicelah-celah dasar samudra jiwa
sae kraos disanubari ingkang paling lebet

Tirta terjun sedudo
ngatingal kesaen alam
ngantos sedaya naluri jiwa dipunngasta raos kekaguman
Penuh kaliyan aura kenyamanan disanubari kalbu
ngantos mlebet didasar samudra raos
ngantos sedaya jiwa rumaos kebahagiaan ingkang penuh remen cita
amargi tirta terjun sedudo dados simbol kesuburan alam
mekaten bening tirta terjunnya
ndhatengaken gina kagem alam kresaa kesugengan
sedaya mboten lukar inggil karunia Ilahi
Sang mentis pangagungan alam semesta

Kebecikan Jiwamu


Dening: Khoirul Taqwim

Jiwamu ana embun esuk
kebak karo kebecikan tiada tara
tenan menakjubkan kebecikan jiwamu
nganti nggawe nadiku berdetak kencang
amarga jiwamu ngono lembut
nggawe atiku kepanah rasa
nganti kalbuku terpikat
arep kelembutan jiwamu

Jiwamu ana samudra
bening banyune nggawe bahagia rasa
nganti awakku tiba ati arep pesonamu
sing pancarkan samudra kebeningan jiwa
amarga kowe kebak karo kebecikan kalbu
nganti nganti kabeh kalbuku rumangsa sejuk
wektu ngeling pancaran jiwamu
kebak karo budi luhur
kepangandelanmu sanuli mawani jiwamu

Kelembutan jiwamu
nggawe kabeh alam terhenyak kagum
amarga jiwamu ngono mengagumkan kalbu sing paling jero
nganti kabeh ragaku krasa bungah rasa
dhuwur kebecikan jiwamu sing kebak kebahagiaan
nggawe rasa nyaman kabeh kalbuku
nganti mlebu kerelung-relung jiwaku paling jero

Kebecikan jiwamu
nggawe atiku bahagia krasa
amarga kowe kebak kelembutan rasa
nganti kabeh sanubariku rumangsa dhemen cita
wektu mengenang jiwamu sing kian larut
nganti mlebu kesanubariku sing paling jero
bareng kebecikan rasa kalbu
wektu mengenang kesejukan jiwamu

Geguritan Wonten Kerudung Bidadari


Dening: Khoirul Taqwim

Kendahan kerudungmu
mekaten anggun mempesona dibenak kalbuku
ngantos sedaya jiwaku gemetar
kala mriksani kerudungmu ingkang mekaten sae rupawan
Apalagi dipunminggah pasuryan endah panjenengan
wonten Bidadari mandhap saking tawang
sae kraos dibenakku ingkang paling lebet

Putri berkerudung
kala dalem mriksani panjenengan saking ketebihan
panjenengan kraos menyimpan kesaen ingkang menakjubkan
sedaya terpancar saking celah-celah jiwamu
amargi keperibadianmu
wonten Bidadari kerudung
kaliyan kendahan ingkang panjenengan kagungani
mekaten sae rupawan mlebet teng dasar kalbuku

Wahai putri berkerudung
Kerudungmu penuh raos teng jiwa paling lebet
amargi kerudungmu menyimpan kekekahan jiwa
Penuh kaliyan aura kekapitadosanan wonten Ilahi
dadosipun kerudung ingkang panjenengan agem dimustakamu
Wujud gandrung panjenengan wonten kepitadosan agami panjenengan
satuhu panjenengan menyimpan kesaen kalbu
ngantos ngasta jiwaku haru bintu
inggil ketaatanmu wonten agami ingkang panjenengan pitadosi

Putri berkerudung
panjenengan menyimpan ketaqwaan ingkang menakjubkan
ngantos sedaya jiwaku mengagumi inggil keperibadianmu
amargi keperibadianmu mekaten luhur
wonten Bidadari kerudung ingkang menyimpan sayuta kendahan
satuhu dalem mengagumimu
saking lubuk penggalih adalem ingkang paling lebet

Geguritan Kayon Berjilbab


Dening: Khoirul Taqwim

Srengenge isih terbit saka wetan
kayon rupamu isih ngemuli alam semesta
kebecikan parasmu ngono mendung jiwa
nganti gawe jiwaku bahagia rasa
wektu ndeleng kayon rupamu
tenan kabeh jiwaku wektu ndeleng kowe
krasa tenang dikemuli dhemen cita krasa

Tatkala rembulan isih bersinar
rupamu isih berseri-seri
kebak karo kebecikan rasa sing terpancar dibenakmu
kowe wedok berjilbab dikana
kayon rupamu ngono mempesona kalbu
nganti merasuk kekabeh sukmaku
wektu mata memandang kowe wedok berjilbab
kebak karo ketaqwaan sing terpancar dirupamu

Kayon wedok berjilbab
tenan nggawe kabeh jiwa rumangsa tenteram
amarga kowe wedok sing kebak kelembutan budi
nganti kabeh detakan jantungku
mandheg sadhela hayati kebecikan budimu
nganti nggawe kabeh jiwaku mengagumimu
arep kayon budi pakertimu

Kayon berjilbab
Mengetuk siji rasa kepangandelan
amarga keteladanan budimu
ngono agung menembus celah-celah ruang lan wayah
tenan awakku rumangsa kowe kebak keagungan keteladanan
amarga kowe wedok paling becik sing kebak keikhlasan
jero menatap sadawa dalan urip iki
nganti titik ambekan paling akhirku mengagumi kayonmu
kowe wedok ayu berjilbab didasar samudra jiwaku

Keindahan Jiwamu


By: Khoirul Taqwim

Jiwamu laksana embun pagi
Penuh dengan keindahan tiada tara
Sungguh menakjubkan keindahan jiwamu
Hingga membuat nadiku berdetak kencang
Karena jiwamu begitu lembut
Membuat hatiku terpanah rasa
Sampai kalbuku terpikat
Akan kelembutan jiwamu

Jiwamu laksana samudra
Jernih airnya membuat bahagia rasa
Sampai diriku jatuh hati akan pesonamu
Yang pancarkan samudra kejernihan jiwa
Karena engkau penuh dengan keindahan kalbu
Hingga sampai seluruh kalbuku merasa sejuk
Saat mengingat pancaran jiwamu
Penuh dengan budi luhur
Keimananmu selalu menyertai jiwamu

Kelembutan jiwamu
Membuat seluruh alam terhenyak kagum
Karena jiwamu begitu mengagumkan kalbu yang terdalam
Hingga seluruh ragaku terasa gembira rasa
Atas keindahan jiwamu yang penuh kebahagiaan
Membuat rasa nyaman seluruh kalbuku
Sampai masuk kerelung-relung jiwaku terdalam

Keindahan jiwamu
Membuat hatiku bahagia terasa
Karena engkau penuh kelembutan rasa
Hingga seluruh sanubariku merasa suka cita
Saat mengenang jiwamu yang kian larut
Sampai masuk kesanubariku yang terdalam
Bersama keindahan rasa kalbu
Saat mengenang kesejukan jiwamu

Embun Pagi


By: Khoirul Taqwim

Keindahan embun pagi
Masih menyelimuti cakrawala
Hingga membuat jiwa terasa bugar
Karena embun pagi membawa keberkahan rasa
Sampai seluruh tubuh dibuat suasana kebahagiaan
Penuh dengan suka cita rasa didasar samudra kalbu
Menembus relung-relung jiwa terdalam

Keberadaan embun pagi hari
Membuat badan terasa sehat bugar
Karena menghirup udara pagi
Bersama sentuhan embun pagi hari
Membuat seluruh tubuh merasa segar bugar
Hingga masuk keseluruh raga
Menjelma menjadi obat didasar raga yang terdalam

Embun pagi hari
Menyejukkan alam semesta
Membuat panorama keindahan yang sempurna
Sungguh seluruh jiwa terasa bahagia
Saat embun pagi datang dengan keindahan tiada tara
Karena embun pagi hari
Membuat wajah menjadi bahagia rasa
Penuh dengan suka cita yang menakjubkan

Embun pagi hari
Penuh dengan riang gembira
Suasana menjadi suka cita rasa
Karena embun pagi menyegarkan seluruh jiwa
Juga menyegarkan seluruh raga
Hingga masuk kesanubari terdalam
Sampai kedasar samudra kalbu kehidupan

Perahu Para Nelayan


By: Khoirul Taqwim

Kehidupan para nelayan
Hidup bersama naluri alam
Tak mengenal lelah disepanjang kegelapan malam
Begitu juga disepanjang siang menyengat
Para nelayan tetap bekerja keras
Mencari ikan dilautan luas
Menyeberangi keganasan ombak
Sudah menjadi habitat keseharian hidup para nelayan

Perahu nelayan
Membentang disamudra luas
Ombak menghantam segala arah
Namun kapal para nelayan tetap tegak menjulang
Tuk mencari ikan disepanjang lautan lepas
Tuk mengais rezeki alam kehidupan
Karena kehidupan para nelayan
Bagian tabiat alam itu sendiri
Tuk mencari ikan disepanjang jalan pantai kehidupan

Kehidupan para nelayan
Menerjang keganasan badai malam
Tak takut sedikitpun dalam mengarungi ombak lautan luas
Demi mengabdi pada alam
Tuk mengais rezeki kehidupan
Dalam menggapai disepanjang nafas perjalanan
Tuk meraih kehidupan dalam penyatuan bersama anugerah alam

Perahu para nelayan
Bersama lautan luas membentang
Hingga sampailah kehidupan para nelayan
Menaklukkan keganasan deburan ombak melambai cakrawala
Menaklukkan badai disepanjang samudra luas
Menaklukkan karang-karang tajam disepanjang lautan membentang
Karena kehidupan para nelayan
Bentuk pengabdian pada alam
Tuk tumbuh kembang bersama potensi alam kehidupan

Cangkul Para Petani


By: Khoirul Tawim

Sawah dan ladang
Sumber kehidupan alam
Bagi para petani tuk mengais rezeki kehidupan
Dengan bercocok tanam disawah maupun diladang
Sebagai aktifitas hidup dalam menggapai sebuah harapan
Supaya suatu saat menuai hasil
Atas keberkahan karunia alam yang berlimpah

Cangkul petani
Sebagai alat sederhana tuk bercocok tanam
Agar suatu saat panen raya dapat dirasakan
Tidak hanya dinikmati para petani
Tetapi dinikmati bagi kehidupan diseluruh alam
Tuk menyambung nafas hidup
Karena hidup membutuhkan ketahanan pangan

Para petani
Tak lelah bekerja disepanjang hari
Walau terik matahari menyengat ditubuhmu
Engkau tak hiraukan sedikitpun
Demi pengabdian hidupmu bersama alam
Karena engkaulah pahlawan ketahanan pangan
Sehingga jasa-jasamu sungguh tiada tara
Bagi keberlangsungan nafas kehidupan

Cangkul para petani
Hidup bersama alam
Tuk meraih jalan nafas kehidupan
Demi pengabdian pada alam semesta
Dalam mewujudkan keberlangsungan hidup
Karena cangkul para petani penyambung nafas kehidupan
Tuk menghasilkan panen raya: padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya

Geguritan Para Buruh Petani


Dening: Khoirul Taqwim

Sawah terhampar adoh
saka ujung kulon nganti ujung wetan
buruh petani isih kedelok macul
karo kebak keikhlasan wektu tandhang gawe
ora perduli awan arepa bengi
Para buruh petani isih sempatkan awak
Tuk ngenger nang alam semesta

Para buruh petani
urip kebak kesabaran
Walau mung bermodal kringet tenaga
ora nduwe sawah arepa tegal
ning para buruh petani tetap tegar
wektu ngadhepi peliknya urip
sing ora arang nguwawa ngelih
amarga urip tambah larang
karo undhak-undhakan beragam kebutuhan urip
Walau opah para buruh petani ora kunjung munggah

Wahai para buruh petani
kuripanmu ngenger nang alam
ora perduli urip tambah larang
ning kowe para buruh petani isih tetap sabar
wektu nglakokake aktivitas urip
amarga urip para buruh petani
kebak karo kesederhanaan
dadine urip walau sarekasa apaa
kowe para buruh petani
Tetap tegar nempuh rekasane urip

Kowe para buruh petani
kesabaranmu babagan ndalani urip
dadi suri tauladan kebecikan
kanggo dheweke sing pengen urip jero bentuk kesederhanaan
amarga para buruh petani sumber kesederhanaan kuwi dhewe
tenan mulia jiwa para buruh petani
Walau ora nduwe banda berlimpah
Apalagi tunggangan mewah
ning jiwamu ora kalah sugih
saka dheweke sing nduwe banda berlimpah arepa tunggangan mewah

Kerudung Keimanan


By: Khoirul Taqwim

Saat kulihat kerudungmu
Penuh dengan hiasan kelembutan jiwa
Sungguh membuat suka cita kalbu
Saat melihat kerudung keimanan yang terpancar diwajahmu
Hingga membuat jiwaku larut dalam hayalan
Saat mengingat kerudungmu yang penuh keimanan
Sehingga seluruh jantungku berdetak kencang
Saat kerudungmu menghias dicakrawala angkasa raya

Kerudung keimanan
Terpancar disanubarimu yang terdalam
Hingga seluruh rongga-rongga jiwaku
Merasa penuh kenyamanan
Saat kerudungmu berkibar dimustakamu
Seluruh jiwaku hanyut
Sampai larut berrsama kerudung keimanan yang engkau kenakan

Duhai kerudung keimanan
Begitu elok disanubari terdalamku
Hingga menembus kedasar samudra jiwaku
Karena engkau kerudung keimanan
Telah terpancar ketaqwaan pada Ilahi
Sungguh budi pekertimu
Begitu mulia sepanjang hayatmu

Kerudung keimanan
Buatku tenang dalam kegelisahan
Karena kerudung keimanan yang engkau kenakan
Sungguh membuat seluruh jiwaku bahagia rasa
Dalam dekapan bahagia yang tak tergambarkan
Sampai seluruh kalbuku penuh dengan rasa suka cita
Bersama kerudung keimanan yang engkau pakai dimustakamu

Wajah Gadis Surgawi


By: Khoirul Taqwim

Rembulan masih bersinar terang diangkasa raya
Sementara bumi masih pancarkan cahaya kebahagiaan
Dari wajah cantik ayu jelita wajah gadis surgawi
Hingga sampailah hatiku terpaut oleh keanggunan wajahnya
Karena wajahnya penuh dengan keajaiban suka cita
Sampai membuat seluruh auraku terpancar kebahagiaan rasa
Saat melihat wajah gadis cantik surgawi

Gadis cantik bah Bidadari
Kelembutan budi luhur yang ada pada dirinya
Seakan-akan memberi cahaya keajaiban alam semesta
Karena budi luhurnya membuat keteladanan yang sungguh menakjubkan
Hingga seluruh jiwaku bergetar kencang
Saat aku melihat akan keluhuran budinya
Sampai aku takjub akan keperibadiannya
Yang sungguh menggemparkan rasa

Gadis cantik bah Bidadari
Wajahnya mengandung unsur-unsur surgawi
Karena wajahnya dipenuhi kecantikan kalbu
Yang sungguh menakjubkan jiwa
Hingga sampai didasar kalbuku bersuara lirih
Penuh dengan kekaguman yang tiada tara
Saat melihat wajah ayu jelitanya
Begitu juga keteladanan budi luhurnya
Penuh dengan keimanan dan ketaqwaan pada Ilahi

Wajah gadis surgawi
Tersimpan dibenak gadis yang diselimuti cahaya kecantikan alam
Penuh dengan keceriaan diwajahnya
Bersama kelembutan jiwa yang sungguh menakjubkan
Karena jiwa gadis surgawi dipenuhi budi pekerti luhur
Hingga membuat seluruh jiwaku mengagumi akan kebaikannya
Dia wajah gadis surgawi nan elok rupawan segala budi pekertinya

Cahaya Pagi Hari


By: Khoirul Taqwim

Matahari mulai terbit
Sementara embun pagi mulai tiada
Hingga sampailah pagi hari ini
Bersama keajaiban-keajaiban alam semesta
Membawa sebuah kabar suka cita rasa
Akan keberkahan alam yang sungguh menakjubkan
Sampai masuk kerelung-relung jiwa terdalam

Cahaya pagi hari
Pertanda alam masih berotasi dengan sempurna
Hingga masuk kerongga-rongga dasar jiwa
Penuh kehangatan yang terpancar dipagi hari
Membuat seluruh jantung berdegup kencang
Mengagumi cahaya pagi yang begitu mempesona naluri jiwa
Karena cahaya pagi hari penuh keberkahan alam
Sampai tak dapat dihitung kenikmatannya

Bersama cahaya pagi
Membentang di cakrawala raya
Menghias bumi Nusantara
Terasa indah dirasa dalam kalbu
Hingga masuk kesanubari yang terdalam
Akan keindahan alam yang bermandikan cahaya pagi hari
Indah mewarna disepanjang jalan nafas kehidupan

Cahaya pagi hari
Membuat jiwa disambut kehangatan yang sungguh menakjubkan
Hingga masuk kedasar samudra jiwa
Akan cahaya pagi yang penuh panorama alam
Menghangatkan disetiap rongga-rongga nafas kehidupan
Sungguh menakjubkan cahaya pagi hari
Bah kilauan cahaya permata keindahan
Karena cahaya pagi penuh warna keindahan jiwa
Sampai masuk kesanubari terdalam rasa

Kerudung Ketaqwaan


By: Khoirul Taqwim

Kerudung bersandar dimustakamu
Menambah ayu nan jelita diwajahmu
Sungguh buat jiwaku terasa tenteram
Saat melihat kerudung ketaqwaan yang terpancar dijiwamu
Hingga seluruh tubuhku gemetar rasa
Sebagai bentuk rasa kekagumanku yang mendalam
Akan pesona indah kerudung ketaqwaan yang engkau kenakan

Kerudung yang engkau kenakan
Sebagai wujud ketaqwaanmu yang tertinggi
Akan kebesaran sang maha pemilik alam semesta
Sehingga kerudung ketaqwaanmu
Penuh hiasan budi pekertimu yang luhur
Sungguh engkau wanita penuh cahaya keimanan
Dari lubuk hatimu yang bersih
Sampai ragamu yang anggun gemulai
Indah mempesona rasa dikalbuku yang terdalam

Kerudung ketaqwaan
Aku menyebutmu dari dalam lubuk jiwaku
Karena keteladanan budi pekertimu begitu luhur
Hingga seluruh jiwaku mengagumimu
Akan kebaikanmu yang menakjubkan rasa jiwa
Karena engkau begitu sempurna disetiap langkahmu
Mengandung sejuta kebaikan yang tersimpan dibenakmu

Melalui kerudung ketaqwaan
Engkau memberi sebuah keteladanan yang berharga
Hingga seluruh jiwaku dipenuhi rasa bahagia jiwa
Saat mengenang kerudung ketaqwaanmu yang penuh keberkahan
Karena kerudung ketaqwaan yang engkau kenakan
Menjadi simbol baktimu pada Ilahi
Sungguh aku mengagumi jiwamu
Bersama kebaikanmu yang begitu menakjubkan kalbu terdalamku

Jernih Jiwamu


By: Khoirul Taqwim

Udara pagi hari
Masih terasa segar dijiwa
Sementara embun pagi
Masih menyelimuti alam sekitar
Sungguh membuat kalbuku terasa sejuk
Saat menghirup antara pagi hari dan embun pagi
Sampai masuk kerongga-rongga jiwa terdalamku

Pagi hari
Bersama budimu yang begitu agung
Membuat rasa kalbuku terketuk rasa
Hingga menembus kerelung-relung jiwaku
Karena kelembutan jiwamu begitu indah mempesona
Sampai seluruh jiwaku berkata
Jiwamu begitu jernih lembut gemulai
Sehingga menampakkan keindahan yang terpancar dalam jiwamu
Sungguh jiwamu jernih terasa
Laksana jernihnya udara sepanjang pagi hari

Jernih jiwamu
Begitu terasa kuat masuk kesanubariku terdalam
Karena jiwamu laksana embun pagi
Jernih tiara tara kurasa dalam jiwaku
Hingga sampailah seluruh jiwaku mengagumi
Akan kejernihan jiwamu yang begitu sejukkan rasa
Sampai masuk kepori-pori jantungku
Akan keindahan jiwamu yang tak mampu kulukiskan lewat kata-kata

Bersama kejernihan jiwamu
Laksana salju yang begitu bersih gemulai
Indah terasa disanubariku yang terdalam
Karena kejernihan jiwamu mengusik sanubariku
Untuk neneladani kebaikan budi pekertimu
Begitu jernih kurasa disetiap detakan jiwaku
Sampai masuk keseluruh dasar samudra kalbuku

Para Buruh Petani


By: Khoirul Taqwim

Sawah terhampar jauh
Dari ujung barat sampai ujung timur
Buruh petani masih terlihat mencangkul
Dengan penuh keikhlasan saat bekerja
Tak perduli siang maupun malam
Para buruh petani masih sempatkan diri
Tuk mengabdi pada alam semesta

Para buruh petani
Hidup penuh kesabaran
Walau hanya bermodal keringat tenaga
Tak punya sawah maupun ladang
Tetapi para buruh petani tetap tegar
Saat menghadapi peliknya hidup
Yang tak jarang menahan lapar
Karena hidup semakin mahal
Dengan kenaikan beragam kebutuhan hidup
Walau upah para buruh petani tak kunjung naik

Wahai para buruh petani
Kehidupanmu mengabdi pada alam
Tak perduli hidup semakin mahal
Namun engkau para buruh petani masih tetap sabar
Saat menjalankan aktivitas hidup
Karena hidup para buruh petani
Penuh dengan kesederhanaan
Sehingga hidup walau sesulit apapun
Engkau para buruh petani
Tetap tegar menerjang sulitnya hidup

Engkau para buruh petani
Kesabaranmu tentang menjalani hidup
Menjadi suri tauladan kebaikan
Bagi dia yang ingin hidup dalam bentuk kesederhanaan
Karena para buruh petani sumber kesederhanaan itu sendiri
Sungguh mulia jiwa para buruh petani
Walau tak punya harta berlimpah
Apalagi kendaraan mewah
Namun jiwamu tak kalah kaya
Dari dia yang punya harta berlimpah maupun kendaraan mewah

Revolusi dan Anarkis


By: Khoirul Taqwim

Tanah lapang menjadi Abu
Rumah dan gedung terbakar sijago merah
Sementara sebagian masyarakat berpesta pora
Atas nama revolusi perubahan
Namun tak sedikit masyarakat yang menjadi korban
Hingga berdarah-darah
Sampai nyawa seketika hilang dari jasad
Karena anarkis perubahan yang menjadi-jadi
Tanpa kontrol kemanusiaan
Yang ada ambisi kekuasaan semata

Revolusi dan anarkis
Menjadi satu padu dalam sebuah perubahan
Hingga nalar sulit mengeja tentang revolusi dan anarkis
Karena dalam sebuah revolusi
Tak jarang ambisi kekuasaan
Masuk dalam sebuah bentuk revolusi
Hingga menghasilkan anarkis dalam gejolak revolusi

Antara revolusi dan anarkis
Sudah menyatu dalam sebuah perubahan
Hingga sulit membedakan antara revolusi dan anarkis
Karena kedua istilah ini
Telah menyatu dalam bentuk perubahan
Namun sebenarnya dapat dibedakan
Bahwa anarkis adalah: ambisi keserakahan semata
Sementara revolusi: adalah perubahan menuju perbaikan

Saat perubahan tiba
Revolusi dan anarkis beda tipis
Menyatu dalam sebuah pergerakan
Hingga tak jarang mata sulit membedakan
Tetapi jiwa suci mampu membedakan keduanya
Karena jiwa suci jauh dari nafsu semata
Namun jiwa yang suci dilandasi keindahan budi pekerti
Dari sinilah revolusi harus tetap berjalan dimuka bumi
Sebagai bentuk perubahan perbaikan
Sedangkan anarkis harus ditinggalkan
Karena hanya mengejar nafsu semata

Wanita Iman


By: Khoirul Taqwim

Wajahmu nan ayu jelita
Kulitmu bercahaya laksana rembulan
Tubuhmu semerbak wangi kasturi
Namun bukan itu aku mengagumimu
Bukan karena kecantikanmu bah Bidadari turun dari langit
Bukan karena keindahan bibirmu yang mungil
Juga bukan karena kelembutan kulitmu
Tetapi keindahan budi pekertimu
Itulah yang membuat jiwaku larut dalam hayalan tentangmu

Wanita iman
Memakai kerudung putih dimustakamu
Keindahan budi pekertimu
Menjadi suri tauladan bagi alam semesta
Karena keindahan budi pekertimu
Laksana embun pagi yang masih bersih dan suci
Sungguh budi pekertimu menyentuh kalbuku yang paling dalam

Wahai wanita iman
Keteladanam budi pekertimu
Sungguh membuat alam semesta sejuk
Begitu juga membuat jiwaku merasa kedamaian
Saat melihat budi pekertimu yang indah
Hingga seluruh nadiku bergetar
Menyaksikan kelembutan budimu yang begitu agung
Sampai kalbuku terpesona olehmu

Wanita beriman
Engkaulah harapan perdamaian alam
Engkaulah jawaban dari angkara murka
Supaya angkara murka menjadi redam
Bahkan angkara murka menjadi hilang
Karena digantikan dengan keindahan budi pekertimu
Sungguh harapan besar itu tertuju untukmu
Yaitu: untukmu wanita iman yang telah masuk dicelah-celah kalbuku terdalam

Kesabaran Para Perawat


By: Khoirul Taqwim

Saat tubuh luka dipapan-papan kehidupan
Engkau para perawat dengan penuh kesabaran
Merawat luka dengan penuh keikhlasan
Sungguh mulia jiwamu kurasa
Laksana rembulan menyinari kegelapan malam
Tanpa lelah memberi warna bermakna tentang nafas kehidupan
Begitu juga engkau wahai perawat
Tanpa pamrih merawat para pasien
Demi kesembuhan luka para pasien
Sungguh budi pekertimu mengandung keteladanan yang menakjubkan

Atas nama kemanusiaan
Demi pengabdianmu pada penyembuhan
Engkau para perawat dengan penuh kesabaran
Merawat para pasien yang sedang sakit
Hingga membuat detakan jantungku berhenti sejenak
Memperhatikan kesabaranmu yang mengagumkan
Sampai seluruh jiwaku menyimak akan budi pekertimu yang luhur

Kesabaran para perawat
Menggugah sajakku untuk menulismu
Sungguh aku mengagumi keteladanan budimu
Penuh dengan kesabaran merawat para pasien
Walau ragamu terkadang nampak lelah
Namun kobaran semangatmu merawat pasien
Masih membara membakar jiwa
Tuk terus merawat para pasien
Sampai sembuh dari luka

Duhai para perawat
Kesabaranmu penuh keikhlasan yang mengagumkan
Engkau akan menjadi suri tauladan kebaikan di alam semesta
Engkau akan tercatat dalam sejarah tinta emas
Karena jiwamu sungguh mulia kurasa
Hingga seluruh kalbuku memberi isyarat rasa
Bahwa engkau perawat yang penuh keindahan budi pekerti
Atas nama kemanusiaan dan atas nama keyakinan
Engkau mengabdi pada penyembuhan

Keindahan Gerimis Pagi


By: Khoirul Taqwim

Gerimis kecil dipagi hari
Menyiram tanah lapang
Membuat udara semakin dingin terasa
Sungguh gerimis kecil ini
Membawa suasana keindahan kalbu
Hingga terasa didasar jiwaku
Sampai terasa jernih pikiranku
Saat merasa gerimis kecil ini
Masuk disanubariku yang terdalam

Keindahan gerimis pagi hari
Membuat suasana nampak ceria
Setelah semalam ditutup kegelapan malam
Sungguh suasana pagi hari ini
Terasa berbeda dibanding pagi yang lain
Karena pagi hari ini
Bersama gerimis kecil di iringi senandung alam
Yang kian menyejukkan rasa
Hingga masuk sampai kedasar kalbuku

Bersama gerimis pagi ini
Jiwaku terasa bahagia rasa
Saat melihat alam yang kian nyaman
Karena kesejukan menyiram alam sekitarku
Sungguh jiwaku penuh suka cita
Melihat keindahan gerimis pagi ini
Sungguh keindahan yang penuh ketakjuban
Terasa masuk direlung-relung kalbuku

Keindahan gerimis pagi
Membuat jiwa penuh dengan suka cita rasa
Seakan-akan alam memberi warna baru
Hingga terasa masuk disanubariku yang terdalam
Karena keindahan gerimis pagi ini
Sungguh menakjubkan terasa didasar jiwaku
Sampai seluruh kalbuku mengagumi
Akan keindahan gerimis pagi ini

Tutur Katamu


By: Khoirul Taqwim

Hujan rinai rintik-rintik
Masih menghias alam sekitarnya
Basah kuyub pohon-pohon terlihat jelas dikelopak mataku
Sungguh membuat jiwaku terkenang akan kehadiran kerudungmu
Hingga membuat jantungku tertegun sejenak
Saat mengingat kehadiran kerudung indahmu
Yang selalu menghias dimustakamu

Hujan rinai rintik-rintik
Masih membasahi bumi raya
Sungguh hujan rinai rintik-rintik
Membuat jiwaku merasa akan kehadiranmu
Yang begitu lembut tutur katamu
Sampai tutur katamu menyentuh kalbuku yang terdalam
Hingga jiwaku terbayang akan budi pekertimu
Penuh dengan keluhuran yang begitu sempurna kurasa

Hujan rinai rintik-rintik
Mengingatkanku akan kelembutan tutur katamu
Yang penuh kesopanan dalam bahasamu
Sungguh aku merasa tutur katamu
Sebuah bentuk suri tauladan kesopanan yang sempurna
Hingga tutur katamu
Menyentuh kedasar kalbuku yang terdalam

Kecantikan tutur katamu
Membuat ketenteraman dalam kehidupan
Laksana tanah lapang yang gersang
Engkau bah air hujan rintik-rintik membasahi alam semesta
Sungguh tutur katamu memberi anugerah ketentaraman jiwa
Karena tutur katamu begitu elok kudengar dijiwaku yang terdalam
Sungguh aku mengagumi keindahan tutur katamu
Sampai aku selalu terpaut dengan tutur katamu
Penuh dengan sopan santun yang menggugah relung-relung kalbuku

Negeri Makmur Sentosa


By: Khoirul Taqwim

Tanah lapang subur makmur
Sawah ladang hijau menghampar
Gunung-gunung indah mewarna
Sungai-sungai mengalirkan air begitu jernih
Sementara lautan samudra menyimpan kekayaan yang menakjubkan
Sungguh gambaran negeri makmur sentosa
Dipenuhi suka cita yang membahagiakan dicelah-celah jiwa

Negeri makmur sentosa
Masyarakatnya penuh suka cita
Sandang pangan tercukupi
Begitu juga papan tersediakan
Disertai dengan keindahan lingkungan yang menggembirakan
Sungguh negeri makmur sentosa
Penuh dengan kebahagiaan jiwa terasa

Negeri makmur sentosa
Keadilan menyelimuti dipenjuru negeri
Kejujuran menjadi nafas kehidupan
Masyarakatnya saling menghargai dan menyayangi antar sesama
Sungguh negeri makmur sentosa
Penuh rahmat Ilahi
Sehingga membahagiakan diseluruh kalbu terasa
Karena negeri makmur sentosa
Menjadi harapan setiap insan yang bernyawa

Negeri makmur sentosa
Tiada tindak kriminal
Apalagi tindak menyelewengkan dana negara
Karena negeri makmur sentosa telah diberkahi sang maha pencipta
Sungguh bahagia tinggal dinegeri makmur sentosa
Penuh suka cita bahagia terasa di jiwa yang terdalam
Hingga seluruh jiwa merasa
Hidup laksana mimpi dalam surga
Nyaman, tenteram terasa dibenak sanubari terdalam

Engkau Sudah Tiada


By: Khoirul Taqwim

Langit telah menjemputmu
Sementara bumi sedang berduka lara
Saat engkau sudah tiada
Hingga menutup mata selama-lamanya
Sampai seluruh sanak saudaramu
Menumpahkan air mata pecah seketika
Saat engkau menutup menutup mata terakhirmu

Engkau sudah tiada
Meninggalkan kedukaan sanak keluargamu
Hingga sanak keluargamu sedih tak terkira
Saat engkau menghembuskan nafas terakhirmu
Sampai seluruh dada terasa sesak
Saat engkau menutup mata terakhirmu
Semua sanak keluargamu kehilangan engkau yang didamba

Saat engkau menutup mata
Seolah-olah bumi tak rela akan kepergianmu
Namun apa dikata?
Sang maha pemilik alam semesta telah menjemputmu
Tuk pergi selama-lamanya
Tak ada yang bisa menghalangi kepergianmu
Walau seisi alam semesta tak rela
Namun sang maha berkehendak
Tak dapat dibantah akan takdir dan kehendaknya

Engkau sudah tiada
Kedukaan sanak keluargamu terasa di jiwa terdalam
Hingga membuat sesak jantung-jantung tak berdetak sejenak
Saat kepergianmu di alam sementara
Tuk menuju alam keabadian selama-lamanya
Kuhanya berdo'a dari lubuk hati terdalamku
Semoga amal kebaikanmu
Selama hidup di alam sementara
Diterima disisi sang maha pemilik alam semesta ini, Amin.....

Kala Langit Runtuh


By: Khoirul Taqwim

Terdengar dentuman keras
Menggelapar diangkasa berwarna hitam pekat
Seluruh jiwa bertanya-tanya
Ada apa dengan langitku?
Apa mungkin langit telah runtuh?
Karena dentuman suara keras
Telah menghantam daun-daun telinga
Sampai dentuman suara kerasnya
Terdengar disepanjang jalan kehidupan

Kala langit runtuh
Bumi akan ikut merasakan kehancurannya
Karena langit dan bumi
Laksana dua sejoli yang selalu mengisi antar satu sama lainnya
Sehingga bila langit runtuh
Kemungkinan terburuknya
Bumi juga akan ikut luluh lantak
Bersama runtuhnya langit diangkasa

Saat langit runtuh
Dentuman suaranya
Laksana jutaan halilintar menerjang bumi raya
Hingga bumi ikut merasakan keruntuhan langit
Karena langit sudah diambang kehancuran Berkepin-keping
Sungguh luluh lantak bumi raya
Saat langit runtuh diangkasa

Tatkala langit runtuh
Kehancurannya terasa sesak di dada
Hingga bumi ikut luluh lantak
Tak terkira kehancuran bumi raya kala itu
Sementara insan manusia
Juga akan ikut hancur
Tatkala langit runtuh diangkasa
Karena bumi juga ikut hancur berkeping-keping
Bersama keruntuhan langit diangkasa raya

Busana Tanpa Dosa


By: Khoirul Taqwim

Meledakkan kota-kota
Menjadi keyakinan kebenaran
Menghunus parang
Menjadi dogma ajaran keyakinan
Meletuskan senjata laras panjang
Menjadi jalan nafas kehidupan
Maka tatkala hari itu
Pembunuhan manusia seolah-olah dilegalkan
Menghilangkan nyawa orang lain
Seolah-olah menjadi perjuangan suci kebenaran

Busana tanpa dosa
Hari kelam kemanusiaan
Menghilangkan nyawa orang lain
Sudah dianggap bukan dosa-dosa
Tetapi sudah dianggap kemuliaan
Sungguh busana tanpa dosa
Telah menyelimuti pikiran dan jiwa para pembunuh
Karena membunuh dianggap kemuliaan sejati
Menghilangkan nyawa orang lain
Sudah dianggap tuntutan dalam perjuangan

Kala busana tanpa dosa
Telah menghinggapi jiwa-jiwa kegelapan
Sungguh menghilangkan nyawa manusia
Seolah-olah menjadi kebenaran
Karena hari itu
Jiwa-jiwa manusia yang memakai busana tanpa dosa
Jiwa dan pikirannya
Sudah dirasuki nafsu ambisi keserakahan
Menganggap diri kemuliaan
Saat mengalirkan darah orang lain
Dianggap menuju jalan suci kebenaran

Tatkala busana tanpa dosa
Telah menyelimuti alam semesta
Maka hari itu
Ledakan bom akan meledak disegala penjuru semesta
Menghilangkan nyawa orang lain
Dianggap sebuah kemuliaan
Maka darah mengalir dipenjuru semesta
Hingga air mata kering kerontang
Karena pembunuhan dianggap kemuliaan
Sungguh hari busana tanpa dosa
Telah datang kala itu dipenjuru semesta

Sang Mupu Wenang


Dening: Khoirul Taqwim

Nek bumi diguncang
Akankah kuwi dadi debu bertebaran?
nek lintang-lintang niba
Akankah kuwi dadi meteor salju diangkasa?
nek rembulan wis hancur lebur
Akankah kuwi dadi pertanda karusakan alam?
nek srengenge wis ora bersinar diawan dina
Akankah kuwi pertanda kuripan wis ilang?
yen langit wis luluh lantak dimendung-mendung
Akankah kuwi pertanda alam wis tiada?

Wahai Sang mupu Wenang
pas panjenengan ngekarepan
Tiada sijia sing bisa ngalangi panjenengan
amarga panjenengan yaiku: panduwe alam semesta
ngono uga takdir dikabeh jagad raya ana dikekarepanMU
amarga kabeh mung hamba jero genggamanMU
Tiada daya lan upaya
kajaba panjenengan ngarepane

Sang mupu Wenang
Panjenengan yaiku: sang mupu suci
Kupasrahkan samubarang uripku marangMU
aku munga wayang ora bisa mlaku
Walau mung setapak jangkah
kajaba panjenengan ngekarepaken

Wahai Sang mupu Wenang
Pertanda karusakan alam
wis panjenengan delokake
wektu segara dadi tsunami
ora sethithik nyawa ilang ditelan bah banyu segara
ngono uga kowe delokake gunung-gunung meletus
ning ora sethithik uga manusia mengingkari kekuwasanmu
amarga saka dekne kabeh ana sing nggorohake kananmu

Sang mupu Wenang
aku berdo'a dingisor kitab suci
supaya kekarepanMU
sanuli dadi Arah kebecikan jero uripku
ngono uga firman-firmanMU dadi pituduh disaben jengkal ambekanku
diendia aku ana, Amin........

Sawates Goresan


Dening : Khoirul Taqwim

Sahabat
midhanget cerios sakedhap adalem
kala adalem tindak lajengi hamparan tawang bintu
adalem panggihi panjenenganipun
ugi panjenenganipun yaiku bayangan antawis wonten ugi mboten wonten

Dalem sanes sinten panjenenganipun
sayangipun dalem namung setitik langkah margi
menasari puing-puing raos menika
dalem terlelap lebet sumpena-sumpena sak panjenengan
Ah punika mboten ..mboten.....
amergi dhateng adalem namung sawates goresan asa
adalem mboten kedah menjamah panjenenganipun
cekap panjenengan paringi dalem margi
ngenget panjenenganipun ugi panjenenganipun
salajeng...

Kelembutan Kalbumu


By: Khoirul Taqwim

Subuh mulai tiba
Wajah bintang-bintang mulai hilang diangkasa raya
Namun kelembutan kalbumu masih hadir dibenakku
Hingga diri terbawa dalam awan-awan yang dipenuhi warna bunga kecantikan
Karena Adinda sosok kesempurnaan masa kini
Bagi diri yang haus akan kelembutan kalbumu

Adinda
Pagi subuh ini
Alam sekitarku masih diselimuti embun raya
Hingga seluruh ragaku terasa sejuk tak terkira
Karena embun pagi hari ini
Begitu sejuk terasa masuk disetiap jengkal kalbuku

Duhai Adinda
Kelembutan kalbumu
Begitu elok kurasa disetiap jengkal nafasku
Hingga diri terbawa dalam asmara jiwa yang dipenuhi gairah-gairah keindahan
Dari ujung kaki sampai ujung rambutku
Terasa tersentuh oleh kelembutan kalbumu
Karena Adinda adalah: jiwa kecantikan dalam detak jantungku
Saat  diri bersama dalam teduhan Adinda

Wahai Adinda
Kelembutan kalbumu telah merasuki sukmaku yang terdalam
Hingga jiwaku hanyut dalam peluh kasihmu
Karena Adinda adalah: keajaiban yang kurasa dalam benakku
Sampai diri terasa penuh kebahagiaan

Duhai Adinda cantik
Aku menulis sederhana untukmu
Karena adinda adalah: bagian dalam perjalanan jiwaku
Menuju alam penuh rasa sejuta nilai keindahan
Kurasa dalam setiap jengkal nafas hidupku

Meminangmu Bersama Balutan Ibadah


By: Khoirul Taqwim

Meminangmu
Dalam sebuah perjalanan suci
Bersama balutan ibadah
Disertai guyuran hujan deras dimuka bumi
Bukti atas keberkahan Ilahi telah datang
Sungguh keajaiban alam tanpa diundang
Ikut menyambut hari kebahagiaan
Saat meminangmu duhai dambaan jiwaku
Hingga tak terasa butiran air mata kebahagiaan
Jatuh bersama guyuran air hujan siang ini

Duhai wanitaku
Aku meminangmu hari ini
Disaksikan langit maupun bumi
Disaksikan tanah basah maupun mendung raya
Hingga alam semesta mendengar bisikan kata-kataku
Saat aku meminangmu dihari kebahagiaan ini

Duhai wanita cantik
Hari yang basah diguyur hujan ini
Aku meminangmu sebagai tanda baktiku pada Ilahi
Bahwa cintaku akan menjadi halal disaksikan alam semesta hari ini
Sampailah waktu dikau menjadi istriku
Bahkan menjadi sejarah paling berharga dalam perjalanan nafas hidupku

Duhai wanita anggun nan sholikah
Aku meminangmu dengan sajadah sederhana
Sebagai tanda terima kasihku pada Ilahi
Karena dikau hari ini
Menerima cinta suciku yang kubawa dari hati sanubariku
Dengan aku meminangmu
Aku berharap langit mendengar
Bumi menyaksikan cinta suci kita
Hingga Allah sang pemilik alam semesta
Merestui cinta kita dalam balutan ibadah suci

Duhai wanita idamanku
Hati sanubariku berkata sederhana
Meminangmu adalah: kehormatan terindah
Meminangmu adalah: anugerah Ilahi yang tak dapat dilukis dengan kata
Meminangmu adalah: keajaiban yang telah tergaris dilangit ketujuh
Meminangmu adalah: keberuntungan yang penuh rahmat
Meminangmu adalah: Ibadah suci yang tersurat dari ajaran Ilahi
Meminangmu adalah: kebahagiaan dalam perjalanan nafas hidupku
Meminangmu, meminangmu, dan meminangmu
Hingga terminologi bahasaku tak sanggup menulis kata tentang keindahan saat meminangmu

Kerudungmu


By: Khoirul Taqwim

Keheningan malam
Kesunyian menghampiri rongga-rongga jiwa
Hingga hati terasa ada sesuatu yang masuk
Menuju celah-celah kalbu yang terdalam
Sampai tibalah sukmaku terbawa dalam lamunan malam

Kerudungmu
Masih kuingat dengan jelas
Betapa keindahan kerudungmu menghias dimustakamu
Hingga sukmaku masuk dalam lamunan yang tak bergerak
Karena dikau adalah: keindahan yang tertulis dilangit biru
Membuat seluruh decak kagumku tertuju untukmu

Duhai gadis cantik
Kerudungmu adalah: anugerah Ilahi
Begitu indah menawan saat dipandang
Hingga membuat seluruh jantungku berdetak kencang
Saat mengingat kerudung cantikmu
Karena tiada tara keindahan kerudungmu
Saat menghiasi diantara celah-celah mustakamu

Duhai gadis tercantik
Dalam kesunyian malam ini
Aku mengingatmu bersama sajak-sajakku
Hingga sampailah sukmaku masuk dalam ingatan tentangmu
Atas kecantikan wajahmu yang dibalut kerudung indahmu

Subhanallah
Aku mengucap rasa kagumku untukmu
Atas kecantikan wajahmu
Dibalik kerudung yang kau sandarkan dimustakamu
Hingga terlihat menghias disepanjang jalan kehidupan yang penuh keajaiban

Duhai gadis berkerudung
Secuil do'a dari lubuk kalbuku untukmu
Semoga engkau bahagia selalu disana, Amin.....

Keajaiban


By: Khoirul Taqwim

Alam sejukkan seluruh jiwa
Membawa rasa keindahan yang tak terbantahkan
Hingga membawa rasa pesona asa
Masuk dalam sendi-sendi kehidupan

Keajaiban
Selalu menjadi warna asa dalam detakan jiwa
Hingga masuk dalam sanubari yang terdalam
Atas keindahan alam semesta membuat takjub seluruh jiwa

Keajaiban
Bagaikan cerita fiktif yang lahir dari rongga-rongga jiwa
Namun jauh dari kenyataan
Karena keajaiban bagai misteri alam yang tak terpecahkan
Hingga keajaiban menjadi panorama alam tersendiri
Dalam sudut-sudut pikiran insan manusia

Keajaiban
Mengingatkan sebuah nyanyian alam
Dengan keindahan panorama sungainya
Panorama warna tanamannya
Panorama warna pepohonannya
Panorama warna habitat sekitarnya
Menambah keindahan alam yang penuh keajaiban
Hingga hati dibuat decak kagum
Akan keindahan alam semesta

Sajak Untuk Para Pendidik


By: Khoirul Taqwim

Kisah negeri pendidikan
Masih diselimuti awan menghitam
Masih diselimuti kegelapan malam
Masih banyak anak-anak dalam keterbelakangan
Masih banyak pemuda-pemudi masuk dalam kubangan kedangkalan
Karena pendidikan sudah jauh dari fakta kehidupan
Hingga pendidikan hanya menjadi kebutuhan formal semata

Wahai para pendidik
Dengarkan sajak-sajakku
Bahwa pendidikan harus dekat dengan fakta kehidupan
Bukan malah pendidikan lari dari kenyataan
Sehingga menghasilkan pendidikan yang jauh dari harapan

Wahai para pendidik
Kutitipkan sajakku untukmu
Agar kau selalu ingat tentang makna kehidupan
Bahwa pendidikan adalah: kehidupan masa depan anak-anakmu
Bukan hanya sebatas teori semata
Namun pendidikan harus sejalan dengan kenyataan itu sendiri

Wahai para pendidik
Jangan lari dari tanggung jawab
Bahwa pendidikan harus dekat dengan kenyataan
Bukan hanya berkutat tentang teori semata
Apalagi hanya memaksakan rumus-rumus semata
Namun tidak pernah merumuskan masa depan anak-anakmu kelak

Dengarkan sajakku
Wahai para pendidik
Bahwa sudah waktunya
Kau menghayati tentang kehidupan
Untuk turun didesa-desa maupun dikota-kota
Untuk melihat langsung kehidupan nyata
Supaya suatu saat kau dapat merumuskan pendidikan yang jauh kedepan
Bukan pendidikan yang hanya angan-angan semata
Bukan pendidikan yang hanya sekedar duduk didepan meja
Apalagi pendidikan yang hanya tunduk pada rumus-rumus asing
Tanpa merumuskan kenyataan itu sendiri
Namun pendidikan itu harus menanam budi pekerti
Penuh warna kreasi dan inovasi

Udara Pagi Hari


By: Khoirul Taqwim

Kesejukan terasa
Saat udara pagi hari tiba
Seluruh tubuh seakan hidup kembali
Dengan kedatangan udara pagi hari
Penuh kenyamanan yang menakjubkan

Ketenangan terasa
Saat menghirup udara pagi hari
Tubuh terasa segar bugar
Mewarnai sepanjang detak nafas
Menghias di seluruh alam semesta

Udara pagi hari
Memompa semangat jiwa juang
Menambah haru biru
Saat mengarungi celah-celah kehidupan
Hingga mampu memupuk rasa manusiawi

Udara pagi hari
Penuhi ruangan alam mada
Memecah racun-racun pernafasan
Berganti dengan celah-celah kehidupan
Hingga sehat terasa jiwa mupun raga

Bangunan Kata


By: Khoirul Taqwim

Saat kata terangkai bahasa
Menjelma gubahan logika
Kata terasa menekan sisi-sisi pikiran
Menjadi bangunan bahasa rasa
Hingga nalar tak mampu mencerna
Karena kata sudah menjadi pembenaran diri
Bahkan kata sudah menjadi keyakinan bersama

Dahsyat sebuah kata
Bersumber dari nalar pikiran
Berwujud bangunan bahasa
Menjadi monster mengerikan
Bila kata di olah dengan demagogi kehidupan

Bangunan kata
Menjelma menjadi kitab suci
Bangunan kata
Menjelma menjadi sabda
Bangunan kata
Menjelma menjadi rebutan angkara

Kata meluncur dari bahasa
Menembus cakrawala alam
Hingga kata tak jarang di sakralkan
Begitu juga kata
Tak jarang jadi cacian kemurkaan
Karena menyembunyikan sebuah kekuatan
Yang tak kalah tajam dengan ribuan pedang
Yang tak kalah ledakannya dengan rudal-rudal perang

Bangunan kata
Bagai gubahan istana raja
Bangunan kata
Menjadi cakrawala ilmu pengetahuan
Bangunan kata
Menembus lintas batas pemikiran manusia
Bangunan kata
Mengandung jutaan makna rasa jiwa maupun raga

Do'a Darah Malam Suriah


By: Khoirul Taqwim

Malam gelap gulita
Mendengar teriakan manusia tanpa kepala
Meraung-raung dihantam mortir-mortir berterbangan
Letusan senjata api tak terhitung jumlahnya
Hingga seluruh mata semesta tertutup darah
Menjadi debu udara malam ini

Malam ini
Kilatan rudal masih terdengar jelas
Hingga tak terhitung jumlah kilatannya
Tubuh manusia bergetar keras
Tak sedikit pula menggigil hancur
Menjadi santapan ganasnya
Keserakahan malam ini
Sementara diujung barat
Tak henti-hentinya
Berbicara tentang malam darah Suriah ini
Namun kami disini tetap bertahan tanpa perlawanan
Hingga menunggu hari perdamaian tiba

Malam Suriah ini
Padang pasir menjadi saksi
Darah keluar dari rahim-rahim kehidupan
Tak perduli anak atau dewasa
Menjadi korban keserakahan kekuasaan
Tak perduli lelaki atau wanita
Menjadi kebiadaban pembantaian
Tak perduli tua atau muda
Menjadi korban perang ambisi keserakahan

Malam Suriah ini
Do'a darah kupanjatkan
Dari lubuk hati yang terdalam
Semoga malam ini
Kami tetap bertahan tanpa perlawanan
Hingga hari esok
Kami dapat menghirup udara kebebasan
Atas nama perdamaian di bumi Suriah tercinta

Nelayan Samudra


By: Khoirul Taqwim

Kala senja mulai tiba
Gegap gempita Nelayan di seberang samudra
Sambut rezeki alam penuh keberanian
Menyeberangi samudra hindia
Tak perduli badai maupun petir
Dengan gagah berani para Nelayan
Sambil naik perahu di tengah-tengah keganasan ombak samudra

Hujan di kegelapan malam
Bukanlah suatu penghalang
Ombak tinggi menjulang
Sudah menjadi sahabat keseharian para Nelayan

Nelayan samudra
Menaklukan badai, ombak, petir
Di sepanjang jalan panjang para Nelayan

Permai Pagi Hari


By: Khoirul Taqwim

Senandung pagi
Mulai bernyanyi menyeruak alam
Iringi permai pagi hari ini
Penuh dengan jutaan keindahan
Hingga tak dapat terhitung atas ketakjuban di pagi hari

Burung pagi hari
Mulai pancarkan keelokan
Dengan suara merdunya
Buat hari pagi menambah permai
Elok rupawan keindahannya

Saat pagi hari
Pohon rindang masih basah kuyub
Saat embun pagi masih menyembul
Saat matahari masih belum terlihat jelas
Dari situlah tentang cerita permai pagi hari
Mulai terlukis di langit cakrawala
Penuh keistimewaan suka cita
Semua terasa dalam senandung detakan jiwa

Permai pagi hari
Pancarkan lukisan keindahan
Penuh keasrian alam
Nampak lembut dan menakjubkan
Itulah alam permai di pagi hari

Tentang Makna


By: Khoirul Taqwim

Hidup itu lembut
Bagi mereka yang paham makna kasih sayang
Hidup itu damai
Bagi mereka yang paham makna kecintaan

Hidup itu keras
Bagi mereka yang tak paham makna kejujuran
Hidup itu mencekam
Bagi mereka yang tak paham makna solidaritas

Hidup penuh makna
Bila mengenal kebajikan dan keburukan
Hidup tiada makna
Bila tak mengenal makna sesama

Maka dari itu
Mari belajar tentang beragam makna
Supaya mengerti tentang makna itu sendiri

Malam Tanpa Bintang


By: Khoirul Taqwim

Malam gelap senyap
Tiada cahaya bintang
Tiada sinar benderang
Karena malam hari ini
Langit tertutup awan tebal

Malam tanpa bintang
Terasa sepi rasa hati
Tiada penerang cahaya
Masuk dalam kehidupan alam
Tuk mengetuk detak sanubari

Malam tanpa bintang
Malam bintang sedang tertutup mendung
Malam bintang lari menuju kegelapan
Hingga tiba malam tanpa cahaya
Tiada penerang dari sunyi kegelapan

Biar saja malam ini tanpa bintang
Mungkin esok atau lusa
Bintang kan bersinar kembali
Menerangi penjuru alam jagad raya

Cahaya Pagi


By: Khoirul Taqwim

Matahari sampai detik ini
Masih terbit dari timur
Pertanda Alam masih segar bugar
Bersama suratan Ilahi

Cahaya pagi
Menambah keindahan suasana Alam
Begitu elok rupawan
Menambah semangat pagi hadir
Di qalbu yang terdalam

Cahaya pagi
Nuansa Alam penuh sejuta rasa
Hinggap di qalbu kebahagiaan
Karena cahaya pagi
Bagian dari kemesraan Alam
Antara matahari dengan rembulan
Silih berganti dalam rotasi siang maupun malam

Cahaya pagi
Sahabat Alam penuh nuansa kekerabatan
Antara makhluk hidup dengan Alam semesta
Dalam naungan kesempurnaan keajaiban

Cahaya pagi
Aura qalbu penuh dengan kenikmatan
Tak terhitung keistimewaan yang tersimpan
Di raut wajah cahaya pagi