Firman dan Sunnah


By: Khoirul Taqwim

Firman dan sunnah menjadi tuntunan bagi umat manusia, khususnya umat Islam diseluruh belahan bumi. Maka mengkaji firman dan sunnah merupakan sebuah keniscayaan dalam mempelajari tentang Ilmu-ilmu ke-Islaman, supaya umat manusia dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan.

Keberadaan firman dan sunnah sangat urgen sebagai petunjuk kebenaran. Sehingga firman dan sunnah merupakan sebuah bahan pokok dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan secara universal.

Keberadaan firman dan sunnah menjadikan kebenaran sebagai kekuatan sejati, untuk melawan segala angkara murka yang terjadi disekitar kehidupan umat manusia. Maka firman dan sunnah sebagai pedoman kebenaran bagi umat yang beriman dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik, tentunya baik didunia maupun di akhirat kelak.

Dengan firman dan sunnah manusia mendapatkan petunjuk, untuk diterapkan didalam kehidupan sehari-hari yang benar dan bermanfa'at bagi seluruh alam semesta.

Berangkat dari uraian di atas dapat dapat ditarik seimpulan, bahwa firman dan sabda sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya umat Islam secara kaffah, supaya dapat selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena firman dan sunnah merupakan kebenaran yang tak terbantahkan keberadaannya.

0 komentar:

Posting Komentar