Geguritan Ayat Qauliyah ugi Kauniyah


Dening: Khoirul Taqwim

Alam berguncang
Aliran debu bertebaran teng pasuryan-pasuryan kesugengan
Flora Fauna sekarat diterpa ombak samodran
dinten punika manusia pitaken-ndangu
wonten punapa kaliyan alamku?
ingkang kian garang menyongsong dikala senja

Tahukah panjenengan wahai manusia
Bumi ingkang tercipta kaliyan kesempurnaanipun
sampun panjenengan risak kaliyan asta-asta panjenengan
ngantos dinten menika
rawuha gelombang tsunami
rawuha wedus gembel saking redi-redi inggil menjulang
ugi daratan dados samodran kemurkaan

Usaplah rupa panjenengan
midhangeta bisikan nurani panjenengan
punapa ingkang sampun panjenengan tumindakaken salebetipun menika?
ngantos rawuha karisakan bumi
saksampune tercipta kaliyan sae

Waosa!
Ayat Qauliyah
supados jiwa panjenengan tenang
menawi Allah sampun mencipta manusia lebet bentukkesempurnaan
lajeng dipunkonduraken kepanggen ingkang saandhap-andhapipun
kajawi piyambakipun sedaya ingkang ngapitadosan

Waosa!
Ayat Kauniyah
supados panjenengan nggalih
menawi Allah badhe mriksakaken piyambakipun sedaya tanda-tanda kekuwaosan
dipunsamukawis wilayah bumi ugi wonten salira piyambakipun sedaya piyambak
ngantos pertela wonten piyambakipun sedaya
menawi Al-Quran yaiku: kekasinggihanan

Adalem serat tentang kesugengan
ingkang muncul saking lubuk jiwa
sareng Ayat Qauliyah ugi Kauniyah

0 komentar:

Posting Komentar