Estri Berkerudung Ungu


Dening: Khoirul Taqwim

Estri berkerudung ungu
Bersandar teng masjid yuswa wonten wanci sonten tibo
Kemriksa pesona alam surgawi
Mekaten sae inggil samukawis ingkang wonten lebet salira siestri berkurudung ungu

penggalih sinten ingkang mboten terpaut
Inggil kendahan siestri berkerudung ungu
Anggun gemulai kala tindak
Kemriksa sae dipunsaben langkah abah siestri berkerudung ungu
dipunsetunggal masjid yuswa dipundhusun punika

Siestri berkerudung ungu
dados primadona dhusun
mboten awis kakung ingkang kersa njambe panjenenganipun
amargi panjenenganipun estri lemah lembat
kaliyan sayuta kebecikan
ugi sayuta kesaean
lebet salira siestri berkerudung ungu

Oh! estri berkerudung ungu
dipunpanjenengan dados idaman teng saben kakung ingkang memandang
ugi dipunpanjenengan kageman saking alam kesaen surgawi

0 komentar:

Posting Komentar