Geguritan Tahajud


Dening: Khoirul Taqwim

Rembulan dipuntawang miwiti gelap
kartika-kartika bertaburan miwiti tenggelam
ngenget fajar miwiti tiba
nembekaken bumi sunyi mboten wonten swanten
ingkang wonten sawates bisikan sekaran binatang
ingkang kereksa saking sarenipun

Sajadah adalem paringke
saking ujung wetan ngantos ujung kilen
dados wujud bektos adalem inggil kagungan kang moho wenang
amargi teng dalu dinten menika
Allah badhe menganugerahkan kenikmatan
ugi badhe ngalenggahan derajatipun
kagem piyambakipun sedaya ingkang bertahajud

Tahajud
mukawis amalan ibadah kebajikan
dipunngrikaa penghambaan salira
ingkang dipunlebetipun wonten taman-taman Syurga
ugi soca-soca tirta kesaen
punika punagi sang mentis pencipta
kagem piyambakipun sedaya ingkang bertaqwa

Oh! dalu tahajud kawula
mukawis dalu kepasrahan salira
dhateng Allah pangagungan tawang ugi bumi

Oh! dalu tahajud kawula
yaiku: dalu panggen adalem berdo'a
panggen adalem bersandar wonten Ilahi
kaliyan penuh andhap penggalih ugi penuh harap
mawi penuh keikhlasan

Tasbih kawula
ugi sabar kawula dipundalu menika
yaiku: karunia ugi nikmat
saking Allah SWT

Sujud kawula
dados bentuk kepasrahan paling inggil
amargi dalem mboten kersa dados rencang Iblis
Apalagi Iblis salajeng kersa ndhestar manusia
amargi Iblis salajeng menggoda saben insan manusia
kagem dipundadosaken rencang piyambakipun sedaya

Tahajud kawula
dados bentuk penghambaan salira wonten Ilahi
amargi panjenenganipun yaiku: sang mentis pencipta samukawis
ingkang wonten teng alam semesta ugi seisinipun

0 komentar:

Posting Komentar