Tentang Jarwi


Dening: Khoirul Taqwim

Sugeng punika lembat
kagem piyambakipun sedaya ingkang ngertos jarwi asih gandrung
sugeng punika tintrim
kagem piyambakipun sedaya ingkang ngertos jarwi kegandrungan

Sugeng punika keras
kagem piyambakipun sedaya ingkang mboten ngertos jarwi kejujuran
sugeng punika mencekam
kagem piyambakipun sedaya ingkang mboten ngertos jarwi solidaritas

Sugeng penuh jarwi
menawi nepang kebajikan ugi kawonan
sugeng tiada jarwi
menawi mboten nepang jarwi sesami

Mila saking punika
sumangga gegulang tentang beragam jarwi
supados pirsa tentang jarwi punika piyambak

0 komentar:

Posting Komentar