Geguritan Bening Jiwamu


Dening: Khoirul Taqwim

Udara enjing dinten
taksih kraos segar dijiwa
Sementara embun enjing
taksih nyingepi alam sekitar
satuhu ngasta kalbuku kraos sejuk
kala menghirup antawis enjing dinten ugi embun enjing
ngantos mlebet kerongga-rongga jiwa paling lebet adalem

Enjing dinten
sareng penggalih panjenengan ingkang mekaten agung
ngasta raos kalbuku terketuk raos
ngantos menembus kerelung-relung jiwaku
amargi kelembatan jiwamu mekaten sae mempesona
ngantos sedaya jiwaku ngendika
Jiwamu mekaten bening lembat gemulai
dadosipun ngatingal kesaen ingkang terpancar lebet jiwamu
satuhu jiwamu bening kraos
wonten beningipun udara sapanjang enjing dinten

Bening jiwamu
mekaten kraos kiyat mlebet kesanubariku paling lebet
amargi jiwamu wonten embun enjing
bening tiara tara adalem raos lebet jiwaku
ngantos ngantosa sedaya jiwaku mengagumi
badhe kebeningan jiwamu ingkang mekaten sejukkan raos
ngantos mlebet kepori-pori jantungku
badhe kesaen jiwamu ingkang mboten saged kulukiskan langkung tembung-tembung

Sareng kebeningan jiwamu
wonten salju ingkang mekaten resik gemulai
sae kraos disanubariku ingkang paling lebet
amargi kebeningan jiwamu mengusik sanubariku
kagem neneladani kesaen penggalih pekertimu
mekaten bening adalem raos dipunsaben detakan jiwaku
ngantos mlebet kesedaya dasar samudra kalbuku

0 komentar:

Posting Komentar