Kerudung kekapitadosanan


Dening: Khoirul Taqwim

Kala adalem mriksa kerudungmu
Penuh kaliyan hiasan kelembatan jiwa
satuhu ngasta remen cita kalbu
kala mriksani kerudung kekapitadosanan ingkang terpancar dipunrupa panjenengan
ngantos ngasta jiwaku larut lebet hayalan
kala ngenget kerudungmu ingkang penuh kekapitadosanan
dadosipun sedaya jantungku berdetak kencang
kala kerudungmu mraos dicakrawala angkasa raya

Kerudung kekapitadosanan
Terpancar disanubarimu ingkang paling lebet
ngantos sedaya rongga-rongga jiwaku
rumaos penuh kenyamanan
kala kerudungmu berkibar dimustakamu
sedaya jiwaku hanyut
ngantos larut berrsama kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem

Duhai kerudung kekapitadosanan
mekaten sae disanubari paling lebet adalem
ngantos menembus kedasar samudra jiwaku
amargi panjenengan kerudung kekapitadosanan
sampun terpancar ketaqwaan wonten Ilahi
satuhu penggalih pekertimu
mekaten mulia sapanjang hayatmu

Kerudung kekapitadosanan
ngasta adalem tenang lebet kegelisahan
amargi kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem
satuhu ngasta sedaya jiwaku bahagia raos
lebet dekapan bahagia ingkang mboten gambaraken
ngantos sedaya kalbuku penuh kaliyan raos remen cita
sareng kerudung kekapitadosanan ingkang panjenengan agem dimustakamu

0 komentar:

Posting Komentar