Geguritan Teng Pantai Gondo Mayit


Dening: Khoirul Taqwim

Surya miwiti tenggelam
ngatingal kesaen pantai ingkang menakjubkan
sae merni disepanjang lathi pantai kraos
ngantos ngasta sedaya dasar samudra jiwa
nyamleng kraos lebet batos paling lebet
amergi sunset teng pantai gondo mayit Blitar
ngasta decak kagum jiwa
kala mriksani sunset ingkang penuh kesaen

Sunset teng pantai gondo mayit
ngasta penggalih kraos nyenyak teng jiwa
kaliyan pemandangan ingkang satuhu mengagumkan
ngantos sedaya jiwa kraos tintrim
amargi sunset teng pantai gondo mayit
ngasta jiwa kraos bahagia raos
sareng deburan ombak teng kala sunset tiba

Kala soca lukar memandang
saking celak kresaa saking ketebihan
Tatkala sunset tiba teng pantai gondo mayit Blitar
sedaya jiwa kejemparing raos
Menyaksikan tenggelamnya surya tiba
ngantos ngasta decak kagum soca memandang
Apalagi sunset teng pantai gondo mayit Blitar
manggen teng pamethat Samudra Hindia
sareng wiyaripun samudra mboten ngantos
ngantos ngantosa ngasta penggalih remen cita kraos

Panorama pantai gondo mayit
sareng deburan ombak menjulang
Menembus cakrawala angkasa
kala sunset tiba teng sapanjang pantai
ngasta raos kalbu penuh decak kagum
ngantos ngasta sedaya jiwa bahagia raos
amargi deburan ombak pantai teng gondo mayit
sae kraos lebet detakan jantung ingkang paling lebet
ngantos sedaya nadi jiwa
dados bahagia kraos teng dasar benak ingkang paling lebet

0 komentar:

Posting Komentar