Gerimis Jawah Sonten


Dening: Khoirul Taqwim

Gerimis jawah sonten
ngasta penggalih bahagia kraos
ngantos sedaya detakan jiwa
rumaos kusadani saking samukawis sesakit gundah gulana
amargi gerimis jawah menika
maringi werni tentang jarwi raos jiwa
ingkang kian dinten rumaos sejuk
kala gerimis jawah sonten tiba

Kesejukan gerimis jawah
ngasta sedaya salira adalem segar kraos
kala gerimis jawah mengguyur dhusun adalem
Panorama gerimis jawah kemriksa raos
ngantos ngasta sedaya penggalih adalem kraos rena ria
satuhu gerimis jawah sonten menika
Menggugah penggalih dados remen cita
inggil keberkahan gerimis jawah sonten menika

Raos nyaman
kraos didasar samudra jiwa
ngasta sedaya syaraf-syaraf
Kendor saknalika rumaos
kala gerimis jawah tiba
kaliyan ngampil sayuta kesaen alam raya
Membikin kawontenan panorama kesaen gerimis jawah sonten
dados kesaen raos

Kerawuhan gerimis jawah sonten tiba
Pancarkan kesejukan alam raya
kaliyan ngampil kecerahan penggalih
kala gemericik tirta mengalir saking tawang kebumi
ngantos ngasta nyaman dipunpenggalih
mlebet direlung-relung dasar jiwa
ngantos kesaen gerimis sonten tiba
Membahana lebet detakan raos

0 komentar:

Posting Komentar