Geguritan Tirta Terjun Sedudo


Dening: Khoirul Taqwim

Tirta mengalir tebih
saking waradinan inggil
ngantos ngantos waradinan andhap
wonten sang surya menyinari alam semesta
Penuh kaliyan kesaen werni ingkang menyimpan setunggal raos
inggil kesaen hukum alam ingkang mekaten sempurna
Walau kadang kala nalar mboten saged menembus hukum alam
amargi alam rekaos ditebak arah ugi tujuan
sayangipun alam saged karaosaken dibenak jiwa ingkang paling lebet

Tirta terjun sedudo
manggen teng daerah Nganjuk Jawi wetan
Menyimpan setunggal raos
amargi tirta terjunnya
mekaten sae rupawan
kaliyan alam ingkang dipunsegahaken
Nampak asri menyejukkan relung-relung kalbu
ngantos sedaya detakan jiwa
rumaos bahagia kala teng celak tirta terjun sedudo

Adalem serat sajakku
Tentang tirta terjun sedudo
tirta ingkang mekaten bening mempesona jiwa
ngantos mlebet menuju alam penuh remen cita
amargi hamparan ijem mekaten sae merni
mekaten ugi redinipun mekaten anggun mempesona kalbu
ngantos ngantosa sedaya jiwaku
rumaos kampil sekaran alam
Anggun kraos dibenak jiwa ingkang paling paling lebet
kala wonten ing tirta terjun sedudo

Kendahan alam
Tatkala mriksani tirta terjun sedudo
kala memandangnya saking celak kresaa saking ketebihan
kraos alam surgawi mlebet direlung-relung jiwa
ngantos sedaya salira adalem rumaos bahagia jiwa
Penuh kaliyan aura kebahagiaan
ngantos mlebet dicelah-celah dasar samudra jiwa
sae kraos disanubari ingkang paling lebet

Tirta terjun sedudo
ngatingal kesaen alam
ngantos sedaya naluri jiwa dipunngasta raos kekaguman
Penuh kaliyan aura kenyamanan disanubari kalbu
ngantos mlebet didasar samudra raos
ngantos sedaya jiwa rumaos kebahagiaan ingkang penuh remen cita
amargi tirta terjun sedudo dados simbol kesuburan alam
mekaten bening tirta terjunnya
ndhatengaken gina kagem alam kresaa kesugengan
sedaya mboten lukar inggil karunia Ilahi
Sang mentis pangagungan alam semesta

0 komentar:

Posting Komentar